موسسه خانه کتاب ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب،‌ آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون کاربران موسسه خانه کتاب ایران سابقه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه را دارند. تاکنون در این موسسه نرم‌افزارهای مختلفی از جمله مکاتبات 5 کارها، جلسات، مدیریت اسناد از راهکار اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای حضور و غیاب و پرسنلی از راهکار منابع انسانی ودیدگاه همراه، عملیاتی شده‌اند.
مدیریت فرآیند کسب‌ و کار، رویکردی نوین در مدیریت است که ابزارهای متعددی را برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌‌گیری درباره آنها در خود جای داده است.
نرم‌افزار BPMS در این رویکرد، امکان تعریف و مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره را در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. این نرم‌افزار از طریق یکپارچگی با سایر بخش‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به دور از هرگونه پراکندگی اطلاعاتی و رابط کاربری، فرم‌ها و فرآیندهای خاص منظوره خود را در دل راهکار دیدگاه طراحی می‌کند و از همان طریق در اختیار کاربر نهایی قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است که مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکارخانم رویا داخته برعهده دارد.

اشتراک گذاری :