انتخاب نرم‌افزار مدیریت اسناد دیدگاه ازسوی دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت اسناد از حوزه اتوماسیون اداری، مرحله تازه‌ای از همکاری با چارگون را آغاز کرد.

میلاد پاکنژاد-کارشناس فروش محصول در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: دانشگاه محقق اردبیلی تاکنون نرم‌افزارهای مختلفی از حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی و لجستیک دیدگاه را خریداری کرده است.
به گفته وی، مدیران این دانشگاه نرم‌افزارهای مکاتبات، اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات، ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب،‌ حقوق و دستمزد و پرسنلی از مجموعه دیدگاه را برای ایجاد تحول در ساختار اداری، منابع انسانی و مالی این دانشگاه برگزیده‌اند.
پاکنژاد اضافه کرد: نرم‌افزار مدیریت اسناد دیدگاه انتخاب جدید مدیران دانشگاه محقق اردبیلی است که به تمرکز و نگهداشت کلیه اسناد، اطلاعات، فایل‌ها و تدوین آرشیو مناسب از آنها کمک می‌کند.
لازم به ذکر است؛ جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه از سوی چارگون را برعهده دارد.