آغاز راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

پروژه استقرار مدیریت فرآیندهای دیدگاه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، پروژه استقرار مدیریت فرآیندها در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران هم‌اکنون در فاز ساخت مدل‌های اطلاعاتی که یکی از گام‌های سیستمی‌کردن فرآیندهاست، قرار گرفته است.
این پروژه که حدود 60 روز به طول می‌انجامد با حضور محمد اکبری و فاطمه حسینی از کارشناسان استقرار مدیریت فرآیندهای چارگون عملیاتی می‌شود.
دانشگاه علوم پزشکی تهران از مشتریان قدیمی چارگون است که تاکنون نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه از راهکار اتوماسیون اداری، ‌منابع انسانی، مدیریت فرآیندها، پایشگر و دیدگاه همراه در آن عملیاتی شده‌اند.
گفتنی است در حال حاضر نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت اسناد،‌ فرم‌ها، کارها،‌ پرسنلی، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,