هفتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در دی ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری هفتمین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در دی ماه 1394 کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از 12دی درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001394/10/12مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001394/10/13پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/10/14حقوق و دستمزدمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/10/15پرسنلی شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/10/16حسابداری انبارلجستیک
مسئولین دفاتر09:00 الی 12:001394/10/19مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001394/10/20حسابداری امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001394/10/21حسابداری مالی+ مغایرت بانکیمالی
کارشناسان09:00 الی 12:001394/10/22تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001394/10/23آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 16:001394/10/26حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/10/27پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001394/10/28مکاتبات+مرکز مدیریتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001394/10/29پرسش و پاسخ اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 13:001394/10/30نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :