مرکز آموزشی و فرهنگی سما (واحد بروجرد) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، 60 کاربر مرکز آموزشی و فرهنگی سما (واحد بروجرد) با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات5 در این مجموعه در جمع بهر‌ه‌برداران از دیدگاه قرار خواهند گرفت.
مرکز آموزشی و فرهنگی سما (واحد بروجرد) پس از استقرار نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، فرآیندهای اداری و مکاتباتی خود را به صورت مکانیزه و با حذف کاغذ انجام می‌دهند و از مزیت‌های این نرم‌افزار شامل ایجاد بانک اطلاعاتی اسناد، آرشیو نامه‌ها و همچنین امکان پیگیری و پاسخ‌گویی سریع‌تر آنها بهره‌مند خواهد شد.
این مرکز همچنین به سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK نیز مجهز خواهد شد.
گفتنی است؛ از سوی چارگون سرکار خانم رویا داخته مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :