مکاتبات دیدگاه در شرکت سبز سازان متین راه اندازی می‌شود

شرکت سبز سازان متین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

حمید رضا ربطی، کار‌شناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: با استفاده از نرم افزار مکاتبات دیدگاه دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان به راحتی فراهم است.
به گفته وی، مستند شدن روال‌ها و عملیات انجام‌شده در طول فرآیندهای مختلف سازمان علاوه بر شفاف‌سازی، به بهینه‌سازی چرخه‌ها و تشخیص نارسایی‌های احتمالی منجر می‌شود و پاسخ‌گویی به مخاطبین را تسریع می‌کند.
کار‌شناس فروش محصول چارگون خاطر نشان کرد: طراحی یکپارچه، پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و همچنین امکان تعریف گردش کار و مزیت‌های برجسته دیگر، مجموعه مکاتبات دیدگاه را به زیرساختی قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان‌ها مبدل می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای خشایار پاکفر برعهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , ,