شرکت سبز سازان متین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید رضا ربطی، کار‌شناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: با استفاده از نرم افزار مکاتبات دیدگاه دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان به راحتی فراهم است.
به گفته وی، مستند شدن روال‌ها و عملیات انجام‌شده در طول فرآیندهای مختلف سازمان علاوه بر شفاف‌سازی، به بهینه‌سازی چرخه‌ها و تشخیص نارسایی‌های احتمالی منجر می‌شود و پاسخ‌گویی به مخاطبین را تسریع می‌کند.
کار‌شناس فروش محصول چارگون خاطر نشان کرد: طراحی یکپارچه، پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و همچنین امکان تعریف گردش کار و مزیت‌های برجسته دیگر، مجموعه مکاتبات دیدگاه را به زیرساختی قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان‌ها مبدل می‌کند.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای خشایار پاکفر برعهده دارد.

اشتراک گذاری :