بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.
حمیدرضا ربطی- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت داروسازی خوارزمی در نخستین همکاری خود با چارگون، نسل جدید نرم‌افزار مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری را برگزیده است.
وی با بیان اینکه در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، مفهوم اتوماسیون اداری، محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برمی‌گیرد، گفت: سیستم‌های مختلف راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه، علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها در گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، مدیریت زمان پرسنل، مدیریت کارها، جلسات و اطلاعات سازمان را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با مستندسازی فرآیندهای اداری امکان دسترسی مدیران و کارکنان به عملیات روزمره سازمانی را فراهم می‌کند و پاسخ‌گویی به مخاطبان و مراجعین را سرعت می‌دهد.
به گفته ربطی،‌ نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با ویژگی‌های متعددی از جمله مدیریت دبیرخانه‌ها، تعیین ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ از مکاتبات اداری، امکان بایگانی، آرشیو و گزارش‌گیری از مستندات، انعطاف‌پذیری و … ابزار مناسبی برای متمرکز کردن فعالیت‌های سازمانی و افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌هاست.
لازم به ذکر است؛ این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مصطفی حصامی برعهده دارد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :