کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در پنجمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون با معرفی نسل جدید نرم‌افزار جلسات و مدیریت کارها و مروری بر قابلیت‌های جدید و تجربه کاربری حوزه اتوماسیون اداری از نگاه کاربر نهایی، برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

DDD
نیما ابراهیم زاده، برگزارکننده کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری درباره جزییات این کارگاه به روابط عمومی چارگون گفت: در ابتدای جلسه توضیحات مفصلی برای معرفی نسل جدید نرم‌افزار جلسات ارائه شد. بعد از آن نیز نرم‌افزار جلسات همراه به صورت عملی و با تعریف یک جلسه، تهیه صورت جلسه، پیوست تصویر به آن و آموزش سایر جزییات دیگر نرم‌افزار به حاضرین معرفی شد.
وی با اشاره به معرفی کامل محصولات دیدگاه 5 و تغییرات آن تاکید کرد: در این کارگاه همچنین درباره افزوده شدن امکانات جدید از جمله پیشخوان، BPMS و سایر قابلیت‌‌های جدید نرم‌افزار مکاتبات در این مجموعه توضیحات کاملی ارائه شد.
به گفته وی، تجربه استقرار مکاتبات 5 از نگاه مشتری بخش دیگری از کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری بود. در این بخش آقای مسعود ایرانپور، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درباره تجربه این سازمان از استقرار مکاتبات دیدگاه 5 و بهبود فرآیندهای مکاتباتی در این دانشگاه برای حاضران در کارگاه سخن گفت.
ابراهیم زاده همچنین به معرفی قابلیت جدید رویدادها در دیدگاه 5 اشاره کرد و گفت: علاوه بر تشریح قابلیت تایم‌لاین یا رویدادها در دیدگاه 5، معرفی نسل جدید نرم‌افزار کارها با تعریف یک پروژه فرضی و تقسیم کارها و وظایف آن به افراد منتخب و غیره، نیز به حاضران در کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری ارائه شد.
به گفته برگزار کننده کارگاه مجموعه نر‌م‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری که در پنجمین گردهمایی سالانه چارگون برپا شد، در پایان این کارگاه نیز سامانه پیگیری و استعلام الکترونیکی دولت (سپاد) از سوی شهباز توکلی مدیر محصول شرکت، رونمایی و جزییات فنی آن به حاضرین توضیح داده شد.

اشتراک گذاری :