مرکز مشاوره و آموزش شرکت چارگون اقدام به برگزاری نخستین نشست تخصصی سازمان توانمند نموده است. نشست فوق در تاریخ 14 مرداد 93 و با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان  سازمان‌های طرف قرارداد با چارگون برگزار گردید. محور اصلی نشست بر روی بنیان‌های سازمان توانمند قرار گرفته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در طول سالیان گذشته رشد سازمان‌ها همواره با تمرکز بر بهبود فرآیندها و ساختارها شکل گرفته است. در کنار نگاه ماشینی به سازمان، در سال‌های اخیر بیشتر با این شعار روبرو بوده‌ایم که «سرمایه‌ِ‌ی یک سازمان، کارکنان آن است». این رویکرد نگاه به کارکنان سازمان، افراد را به‌عنوان منبعی از دانش و مهارت‌ها می‌داند و عقیده دارد که خروج افراد از سازمان بخشی از دانش را با خود می‌برد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برهمین اساس مدل‌های تعالی سازمانی نیز همواره برمبنای این فلسفه و نگاه به کارکنان شکل گرفته است. اما کارکنان سازمان در سطوح مختلف صرفا مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌ها نیستند و اگر یک سازمان بخواهد به عملکردی فرای آنچه که دارد برسد، می‌تواند این نوع نگاه و جهش‌های آن را محدود کند. نمی‌توان نقش خلاقیت و توانایی‌های فردی کارکنان را در حل مسائل پیچیده‌ی امروز نادیده گرفت. از طرفی دیگر سرمایه‌های یک سازمان کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و مخاطبان عام آن سازمان هستند.

مسئله نوآوری، بالندگی و توانمندی در سازمان بیشتر از آن‌که تابع یک فرآیند و سیستم ماشینی باشد، می‌تواند تابع شرایط روانی و کیفیت همکاری باشد که کارکنان آن را تجربه می‌کنند. شکل‌گیری مفاهیم تازه در حوزه روانشناسی و مدیریت، وجهی تازه از سرمایه‌انسانی با عنوان سرمایه‌روانشناختی را مطرح می‌کند و راهکارهایی را ارائه می‌دهد که چگونه سازمان‌ها با توجه به بعد روانی و شخصیتی افراد می‌توانند در مسیر تعالی و بالندگی قرار بگیرند و سازمان‌ها چگونه می‌توانند با شکل‌دهی گروه‌های تعاملی از کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری به فرای آنچه که انتظار دارند برسند. بر همین اساس سازمان توانمند بر چهار بنیان شناخت توانایی افراد، پرورش رهبران فرای سمت‌های سازمانی، بکارگیری روش‌های تغییر مثبت و مربی‌گری (کوچینگ) برای رسیدن به نتیجه نهایی بنا نهاده می‌شود. شایان ذکر است شرکت چارگون در راستای پشتیبانی آموزشی و مشاوره نسبت به مشتریان خود اقدام به برگزاری این نشست نموده است.

اشتراک گذاری :