دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرارگرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 عملیاتی شدن اتوماسیون اداری چارگون در دانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل
آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل با هدف کاهش مکاتبات کاغذی وایجاد یکپارچگی سازمانی سیستم مکاتبات، فکس و ECE چارگون را تهیه کرده‌ است.
به گفته وی، این واحد دانشگاهی، مکاتبات خود را به صورت کامل الکترونیکی کرده است و مطمئنا ویژگی‌های متعدد نرم‌افزار مکاتبات چارگون از جمله طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف از جمله نامه اداری، فکس، نامه پست الکترونیک و.. کلیه نیازهای این مجموعه را برطرف خواهدکرد.
وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل با آدرس https://iausiyahkal.ac.ir/ در دسترس است.
گفتنی است سرکارخانم شهرزاد فتاحی مدیریت پروژه استقرار را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :