نصب اتوماسیون اداری چارگون در موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

نصب اتوماسیون اداری چارگون در موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی
به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان بهزیستی کشور در راستای علمی‌کردن فعالیت‌های تخصصی و تربیت نیروی کار آمد مورد نیاز خویش درسال 1371 اقدام به اخذ مجوز تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کرد و پس از آن در رشته‌های مختلف و در مقاطع تحصیلی از سطح کاردانی تا دکترای تخصصی به پذیرش دانشجو پرداخت.
سازمان بهزیستی نیز در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت صحیح و انطباق رشته‌های تحصیلی با نیازهای آموزشی خویش، اقدام به راه اندازی ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی کشور در مهرماه سال 1387 کرد.
با توجه به ضرورت آموزش‌های علمی کاربردی و به منظور ایجاد مهارت‌های لازم در نیروی انسانی شاغل در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بنا به پیشنهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و دستور مقام عالی وزارت ضمن تغییر نام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، اقدام به برگزاری و پذیرش دانشجو در دوره های آموزشی بلند مدت منتهی به اخذ مدرک تحصیلی، کوتاه مدت و ضمن خدمت در حوزه بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی کرده است.
وب سایت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با آدرس https://ubeta.ir قابل دسترسی است.

برچسب ها: , , , ,