موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نصب اتوماسیون اداری چارگون در موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی
به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان بهزیستی کشور در راستای علمی‌کردن فعالیت‌های تخصصی و تربیت نیروی کار آمد مورد نیاز خویش درسال 1371 اقدام به اخذ مجوز تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کرد و پس از آن در رشته‌های مختلف و در مقاطع تحصیلی از سطح کاردانی تا دکترای تخصصی به پذیرش دانشجو پرداخت.
سازمان بهزیستی نیز در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت صحیح و انطباق رشته‌های تحصیلی با نیازهای آموزشی خویش، اقدام به راه اندازی ستاد هماهنگی و نظارت بر مراکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی کشور در مهرماه سال 1387 کرد.
با توجه به ضرورت آموزش‌های علمی کاربردی و به منظور ایجاد مهارت‌های لازم در نیروی انسانی شاغل در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بنا به پیشنهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و دستور مقام عالی وزارت ضمن تغییر نام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، اقدام به برگزاری و پذیرش دانشجو در دوره های آموزشی بلند مدت منتهی به اخذ مدرک تحصیلی، کوتاه مدت و ضمن خدمت در حوزه بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی کرده است.
وب سایت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با آدرس https://ubeta.ir قابل دسترسی است.

اشتراک گذاری :