موسسه خیریه همگام پنجمین همایش آموزشی آینده بهتر را پنچ‌شنبه 15مهر در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار کرد.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%ae%db%8c

به گزارش روابط عمومی همگام در این همایش آموزشی،محورهای مختلفی درباره چگونگی حضور موثر و قدرتمند در بازار کار ارائه شد تا دانشجویان دوره با ابزارها و راه‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود آشنا شوند.

%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d8%b2

در آغاز این همایش، آرش برهمند- سردبیر مجله پیوست و فعال حوزه کارآفرینی و استارت آپ از توانمندی در دوران جدید و ناتوانی در دوران قدیم سخن گفت.
او تاکید کرد: معلولیت، داشتن مشکل جسمی نیست؛ بلکه تنهایی، ناامیدی و افسردگی معلولیت‌های اصلی یک فرد هستند. او در ادامه سخنانش از زندگی‌نامه بسیاری از افراد توان‌یاب مشهور برای حاضران سخن گفت.

%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

محمد نجفی- مدرس دوره‌های توانمندسازی نیز با طرح این سئوال که از کجا باید شروع کنیم، درباره چگونگی آمادگی برای ورود به بازار کار در همایش آموزشی آینده بهتر سخن گفت.
او یادآور شد: اگر در زندگی رویا داشته باشیم اتفاقات مهمی پیش روی ما خواهد بود بنابراین روی این سه مورد در زندگی خود وقت بگذارید رویای خود را کشف کنید، برای تحقق آن رویا، مهارت کسب کنید و در نهایت از رویاهایتان پول به دست بیاورید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7

در ادامه این همایش امیر مهرانی- مدرس دوره‌های تحول فردی و سازمانی از ارکان شکوفایی در زندگانی و علی نعمتی شهاب- تحلیل‌گر و مدرس دوره‌های کسب و کار و تفکر سیستمی برای حاضران گفتند.

%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%a9

سمیه جلیلی- مسئول روابط عمومی چارگون و کارشناس شبکه‌های اجتماعی نیز درباره هویت حرفه‌ای در اینترنت سخنرانی کرد.
او خاطرنشان کرد: ابزارهایی که فضای آنلاین در اختیار افراد قرار می‌دهند، مزیت‌ها و امکانات بی‌نظیری برای معرفی و توسعه مهارت‌های شغلی ایجاد می‌کند.
به گفته وی، شناخت بهتر این ابزارهای اینترنتی برای کسانی که در آغاز مسیر پیشرفت شغلی هستند، راهگشا خواهد بود و به ایجاد هویت حرفه‌ای آنها کمک می‌کند.

لی نعمتی شهاب- تحلیل گر و مدرس دوره-های کسب و کار و تفکر سیستمی
علی نعمتی شهاب- تحلیلگر و مدرس دوره-های کسب و کار و تفکر سیستمی

به گزارش روابط عمومی همگام، بخش پایانی همایش آموزشی آینده بهتر با تدریس اصول استاندارد رزومه نویسی از سوی علی نعمتی شهاب اختصاص یافت.

حاضران-همایش-آموزشی-آینده-بهتر
حاضران-همایش-آموزشی-آینده-بهتر
%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1 %d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1 %d9%85%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3

اشتراک گذاری :