شرکت چارگون، همایش معرفی راهکارهای اجرایی حسابداری تعهدی را با حضور کار‌شناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و جمع بزرگی از مدیران و کار‌شناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی کشور برگزار می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، این همایش با هدف تحقق جایگزینی نظام حسابداری تعهدی که جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۴ توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به کلیه دستگاه‌های دولتی کشور ابلاغ شد، برنامه‌ریزی شده است.
شرکت چارگون به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری مالی در راستای آشنایی بیشتر با فرآیندهای اجرایی نظام حسابداری تعهدی و نیز امکانات مجموعه نرم‌افزارهای حوزه مالی شرکت چارگون در تطابق و تسهیل این فرآیند‌ها، این همایش را برگزار می‌کند.
بنابراین گزارش، همایش معرفی راهکارهای اجرایی حسابداری تعهدی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۴ در محل سالن خلیج فارس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری :