تیم فنی چارگون، هفته پایانی بهمن‌ماه را با اختتام پروژه‌های متنوعی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به پایان رساند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آنچه در واحد استقرار چارگون گذشت

به گزارش روابط عمومی چارگون هفته پایانی بهمن‌ماه در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ECE، Sync در شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) نرم‌افزار دیدگاه 5 وECE و دراداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان، نرم‌افزارپرسنلی چارگون استقراریافتند.
تیم فنی چارگون این هفته همچنین در استانداری بوشهر نرم‌افزار پرسنلی، تشکیلات، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، حسابداری، بودجه و اعتبارات، انبار، اموال و در شرکت پخش تدبیر داروی تابان، نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ایمیل، مدیریت فایل‌ها، تقویم و جلسات، مدیریت کارها، دیدگاه همراه، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد را پیاده سازی کردند.
دانشگاه یاسوج با استقرار نرم‌افزار مکاتبات ، فکس، ECE، دیدگاه همراه و گروه دارویی شفایاب (شرکت شفایاب گستر) با اعملیاتی کردن نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ECE و شرکت بام انرژی با استقرار نرم‌افزار مکاتبات، فکس، تقویم و جلسات، مدیریت کارها، دیدگاه همراه از دیگر مشتریان چارگون بودند که پروژه‌هایشان بر اساس برنامه کاری تعیین شده در موعد مقرر به پایان رسید.
تیم استقرار پروژه شرکت چارگون در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نرم‌افزارمکاتبات، فکس، ECE، Sync، ایمیل، BPMS، دیدگاه همراه و در اداره کل این سازمان در استان گیلان نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ECE، Sync را پیاده‌ سازی کرد.

اشتراک گذاری :