وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان وزاتخانه‌ای که زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت است، با تهیه سیستم حضوروغیاب و انبار و اموال به جمع استفاده‌کنندگان از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه پیوست. این سازمان با توجه به حجم بالای مکاتبات و همچنین نیازمندی به مکانیزه شده فرآیندهای سازمانی و از طرف دیگر تحت وب بودن مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و همچنین ارائه راهکاری جامع، شرکت چارگون را انتخاب کرده است.

تا قبل از سال 1255 ه. ش تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود. در سال 1255 ه.ش به دستور ناصرالدین‌شاه، علی‌قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله به‌عنوان اولین وزیر تلگراف ایران منصوب شد. در سال 1259 ه.ش تغییراتی در ساختار اداری کشور بخصوص در اداره پست و چاپارخانه‌ها ایجاد شد و میرزا علیخان امین الدوله به عنوان اولین وزیر پست منصوب شد. پس‌ازآن در سال 1283 ه. ش اولین امتیاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به‌این‌ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بکار کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست در سال 1287 ه.ش هر دو وزارت در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز بکار کرد. در سال 1308 ه.ش وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس سهام شرکت تلفن وقت را خریداری و وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت که میرزا قاسم خان صوراسرافیل به‌عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. از این سال به بعد توسعهٔ همه جانب‌های در این وزارتخانه صورت گرفت تا سال 1382 که شرکت‌ها و مراکز متعددی زیرمجموعهٔ این وزارت را تشکیل می‌دادند و هر یک از آن‌ها با توانمندی‌ها و فعالیت‌های بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش شبکه ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند.

با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فزاینده فناوری‌های نوین ارتباطی، در سال 1383 نام وزارت پست و تلگراف و تلفن با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافت تا با وظایف جدید این وزارتخانه تناسب بیشتری داشته باشد. اما به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تابستان سال 1388 و جدا شدن این شرکت مادر تخصصی از مجموعه وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد.

اشتراک گذاری :