شرکت کارگزاری کارآمد با عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی شرکت چارگون، مدیران شرکت کارگزاری کارآمد برای نخستین همکاری خود استقرار نرم‌افزارهای حضورو غیاب، حقوق و دستمزد و پرسنلی از سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه را برای پوشش نیازهای ساختارهای اداری خود برگزیدند.
در این همکاری، نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه با محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه منابع‌ انسانی، به عنوان ابزاری کارآمد به بهینه‌سازی چرخه منابع انسانی و مالی شرکت کارگزاری کارآمد کمک می‌کند. این سیستم در ارتباطی یکپارچه با نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب دیدگاه، کاملترین اطلاعات را برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دریافت می‌کند.
کارکرد نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز در این کارگزاری به دلیل اینکه کلیه سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این سیستم دریافت می‌کنند، حائز اهمیت است. در واقع سیستم پرسنلی دیدگاه با هدف متمرکز کردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است و با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند.
با استقرار نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه که ابزار کنترل تردد کارکنان سازمان است نیز همزمان با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل چرخه تهیه گزارش از ساعات حضور و غیاب آنها و ارسال اتوماتیک این اطلاعات به نرم‌افزار حقوق ‌و دستمزد و محاسبه حقوق کارکنان، تکمیل می‌شود.
بستر منعطف و ساختار داینامیک این نرم‌افزار اجازه ارتباط با انواع سخت‌افزارها و و دستگاه‌های تردد را فراهم می‌کند؛ به طوریکه سازمان‌های مشتری در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. ورود اطلاعات دستی و غیرمکانیزه در صورت عدم استفاده از دستگاه‌های کنترل ورود و خروج و ثبت فایل حاوی اطلاعات دستگاه کارت ساعت به‌ صورت آفلاین از مهمترین امکانات شاخص نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه است.
بنابراین گزارش کارگزاری کارآمد علاوه بر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دیدگاه به نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه شامل سیستم مکاتبات اداری و اپلیکیشن‌های پیشخوان و مکاتبات دیدگاه همراه نیز مجهز شده است.

اشتراک گذاری :