شرکت پویش داده به جمع استفاده کنندگان مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه پیوست

شرکت پویش داده به عنوان موسسه‌ای که زمینه فعالیت‌های مالی اعتباری مشغول به فعالیت است، با تهیه سیستم جامع دیدگاه به جمع استفاده کنندگان از این مجموعه نرم‌افزاری پیوست.

از دلایل انتخاب چارگون توسط این سازمان می‌توان به پاسخگو بودن دیدگاه در حجم بالای مکاتبات و همچنین رفع نیازمند به مکانیزه شده فرآیندهای سازمانی و از طرف دیگر تحت وب بودن مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و ارایه راهکاری جامع می‌توان نام برد.
اطلاعات این سازمان از طریق آدرس سایت www.dadeafzar.ir قابل دسترسی است.

برچسب ها: ,