مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم، تمرکز چارگون بر فعالیت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را علاوه بر حوزه کاری خود، ارزشمند خواند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی شرکت چارگون، در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون 18 دی ماه در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد، دانشگاه علوم پزشکی قم با ارزیابیهای صورت گرفته از سازمانای کاربر مجموعه نرمافزارهای دیدگاه توانست نشان سازمان الکترونیکی برتر را دریافت کند.
این نشان را مدیران چارگون به جناب آقای مهندس کیال، مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم اهدا کردند.
مهندس کیال، پس از دریافت نشان سازمان الکترونیکی برتر، تاکید کرد: ازهمکاران شرکت چارگون برای برگزاری این گردهمایی تقدیر می‌کنم و برای اعضای این خانواده، آرزوی موفقیت و سلامت می‌کنم.
مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: اینکه شرکت چارگون با وجود دغدغه‌های فراوان حوزه کاری خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کند بسیار ارزشمند و بزرگ است.
دانشگاه علوم پزشکی قم از جمله کاربران مجموعه نرمافزارهای دیدگاه است که تاکنون نرم‌افزارهای مختلف راهکار اتوماسیون اداری،‌ دیدگاه همراه و زیرساخت در آن استقرار یافته‌اند.
گفتنی است؛معیارهای انتخاب سازمان الکترونیکی برگزیده را مجموعه‌ای از ویژگی‌های کمی و کیفی شامل چگونگی استقرار سیستم‌ها، میزان بهره‌برداری از نرم‌افزار در سطوح مختلف سازمانی، میزان بومی‌سازی دانش نرم‌افزار در سازمان، رویکرد توسعه سیستم‌ها و همچنین ضریب نفوذ سیستم‌ها در سازمان‌ها، تشکیل داده است.

اشتراک گذاری :