فرآیند ممیزی و بازنگری فرآیندهای مجموعه نرم افزاری دیدگاه در مسجد مقدس جمکران آغاز شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

صفیه رحمانی- مسئول حساب مسجد مقدس جمکران درگفت‌وگو با روابط عمومی چارگون خاطرنشان کرد: مسجد مقدس جمکران از مشتریان قدیمی چارگون است که بیش از 350 کاربر آن، از نرم‌افزارهای متنوع دیدگاه در واحدهای مختلف بهره می‌برند.
وی ادامه داد: فرآیند ممیزی و بررسی مجدد نرم‌‌افزارهای دیدگاه در مسجد جمکران با بررسی مجدد نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار و نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک با حضور بنیامین نظری کارشناس پشتیبانی چارگون آغاز شده است.
به گفته وی، این بازنگری‌ها در برنامه‌ای مشخص در سایر راهکارهای مجموعه دیدگاه مانند نرم‌افزارهای حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، پرسنلی، مکاتبات،‌ بودجه و اعتبارات،‌ حسابداری مالی و BPMS از راهکارهای منابع انسانی،‌ مالی،‌ مدیریت فرآیندها، اتوماسیون اداری و زیرساخت ادامه خواهد یافت.
گفتنی است؛ دفتر حساب مشتریان چارگون با رویکرد ایجاد بهبود ارائه خدمات، بازنگری کارکرد سیستم‌های مختلف دیدگاه در سازمان‌های مشتری برعهده گرفته است.
این دفتر حفظ و ارتقای رضایت مشتری، شناسایی و ارائه راهکار درباره ریسک‌های موجود، پیگیری درخواست‌ها و نیازهای مشتری و ارائه‌ پاسخ مناسب در حداقل زمان ممکن را به عنوان مهمترین اهداف در دستور کار خود قرار داده است.

اشتراک گذاری :