کارگاه فنی زیرساخت‌ها با موضوعات متنوعی از جمله پایداری و بهینگی نگهداری سرور و رویکردهای پیشگیرانه در پنجمین گردهمایی مشتریان چارگون برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

4Gon-ManiL_40

مهدی زرجویی، برگزارکننده این کارگاه به روابط عمومی چارگون گفت: سازمانهای دولتی و غیر دولتی همواره به دنبال راهکارهای مختلفی برای کاهش قطعی سیستمها و افزایش ضریب زیرساختهای فنی سرورهای خود هستند که خوشبختانه چارگون توانسته است در این زمینه دستاوردها و محصولا ت مختلفی را ارائه نماید.
وی ادامه داد: کارگاه فنی زیرساختها موضوع پایداری و بهینگی، نگهداری سرور و رویکردهای پیشگیرانه نرمافزار پایشگر و پایشگر همراه، Disaster/Recovery یا شبیه سازی شرایط بحرانی و خروج و بازیابی از آن ، Caching، تقسیمبار و پایداری ARR توسط کارشناسان چارگون به حاضرین ارائه شدند.
وی اضافه کرد: دراین کارگاه همچنین نمایندگانی از دو سازمان مشتری از تجربیات سازمانی خود در نصب و راه اندازی نرم افزار پایشگر و تقسیم بار ARR سخن گفتند. سرکار خانم مهندس مهرپویا به نمایندگی سازمان امور مالیاتی کشور درباره تجربه این سازمان در نصب نرم افزار پایشگر و رویکردهای پیشگیرانه آن و جناب آقای مهندس محسنی، معاون فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران از تقسیم بار ARR و تاثیرات آن در این دانشگاه برای مخاطبین سخنرانی کردند.
زرجویی خاطرنشان کرد: گارگاه فنی زیرساخت با استقبال خوبی از سوی مشتریان همراه بود به طوریکه بیش از ۱۰۰ نفر در این کارگاه حضور یافتند.

اشتراک گذاری :