پرش به محتوای اصلی

وبینار گام بعدی مدیریت منابع انسانی

وبینار آموزشی

گام بعدی مدیریت منابع انسانی

آرشیو ویدئوهای وبینار

عضویت در گروه تلگرام

درباره وبینار گام بعدی مدیریت منابع انسانی

این روزها با ورود نسل جدیدی از کارمندان به بازار کار، مفهوم مدیریت نسل زِد برای سازمان‌ها ملموس‌تر از قبل شده است. نسل زد با تمرکز بر تکنولوژی و کار هیبریدی و دورکاری، به دنبال تعادل بین زندگی شخصی و شغلیشان هستند.

دورکاری برای تیم‌ها و نیروهای کار در شیوه استخدام، مدیریت منابع انسانی و حتی ارزیابی کارکنان تغییراتی ایجاد کرده است. از آنجایی که تمام این فعالیت‌ها یک فرایند شخص به شخص است، سلایق فردی و سوگیری‌های شناختی می‌تواند تأثیر زیادی در آن داشته باشد.

هوش مصنوعی و ورود منابع انسانی الگوریتمی و تحلیل داده‌ها نیز برای پیشگیری از سوگیری‌های شناختی یک مسیر روشن در حوزه منابع انسانی ایجاد کرده است. ما در وبینار گام بعدی مدیریت منابع انسانی بنا داریم که این چالش‌ها و مسائل دنیای جدید منابع انسانی را در مباحثی مجزا با هم بررسی کنیم.

سخنرانان

فرزاد رحمانی

مدیرعامل چارگون

لینکدین

شهرزاد فتاحی

مدیر راهکار منابع انسانی چارگون

لینکدین

عماد قائنی

مدیرعامل شرکت ایلیا

لینکدین

بهاره گوهرین

مدیر مدرسه کوچینگ ویز خاورمیانه

لینکدین

نوشین محمدی

مدیر ارشد منابع انسانی چارگون

لینکدین

شاهین عاضدی

مالک محصول منابع انسانی چارگون

لینکدین

الهام یگانه‌راد

مالک محصول منابع انسانی چارگون

لینکدین

شهباز توکلی

مدیر ارشد فنی چارگون

لینکدین

فرزاد رحمانی

فرزاد رحمانی

مدیرعامل چارگون

لینکدین

شهرزاد فتاحی

شهرزاد فتاحی

مدیر راهکار منابع انسانی چارگون

لینکدین

عماد قائنی

عماد قائنی

مدیرعامل شرکت ایلیا

لینکدین

بهاره گوهرین

بهاره گوهرین

مدیر مدرسه کوچینگ ویز خاورمیانه

لینکدین

نوشین محمدی

نوشین محمدی

مدیر ارشد منابع انسانی چارگون

لینکدین

شاهین عاضدی

شاهین عاضدی

مالک محصول منابع انسانی چارگون

لینکدین

الهام یگانه‌راد

الهام یگانه‌راد

مالک محصول منابع انسانی چارگون

لینکدین

شهباز توکلی

شهباز توکلی

مدیر ارشد فنی چارگون

لینکدین

آنچه در وبینار گام بعدی مدیریت منابع انسانی خواهیم گفت

ارائه دهندهعنوان موضوعزمان
فرزاد رحمانیاز مدیریت به رهبری منابع انسانی۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵
شهرزاد فتاحیمدیریت منابع انسانی نسل Z۱۰:۱۵ تا ۱۰:۲۵
عماد قائنیجانشین‌پروری۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۰
الهام یگانه‌رادنقش سوگیری‌های شناختی بر منابع انسانی۱۰:۴۰ تا ۱۰:۵۰
بهاره گوهریننقش کوچینگ در توسعه منابع انسانی۱۰:۵۰ تا ۱۱:۰۵
نوشین محمدیجعبه ابزار مدیریت منابع انسانی۱۱:۰۵ تا ۱۱:۲۰
شاهین عاضدی و شهباز توکلیهوش مصنوعی و منابع انسانی الگوریتمی۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰

دسترسی به محتوای وبینار گام بعدی مدیریت منابع انسانی

در راستای مطالعات بیشتر در خصوص موضوعات ارائه شده در وبینار گام بعدی؛ منابع انسانی، مقالات زیر توسط سخنرانان توصیه می‌شود. همچنین برای دسترسی به ویدئوهای سخنرانی هر یک از سخنرانان، فرم بالا را پر کنید. امید است که این مقالات و ویدئوها مورد توجه شما قرار بگیرد.