اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، نرم‌افزار مکاتبات چارگون را با هدف حذف کاغذ از ساختار اداری خود خریداری کرده است.
نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با ویژگی‌های متعددی از جمله مدیریت دبیرخانه‌ها، تعیین ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ، امکان بایگانی، آرشیو و گزارش‌گیری از مستندات و … فرصت مناسبی برای متمرکز کردن فعالیت‌های سازمانی و افزایش بهره‌وری در اختیار مدیران این اداره کل قرار می‌دهد.
با نصب و راه‌اندازی این نرم‌افزار در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی حدود 200 کاربر به بهره‌برداران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه افزوده می‌شوند.
بنابراین گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی همچنین برای تسهیل در تعاملات برون‌سازمانی، سرویس ECE و link را تهیه کرده است تا ضمن ایجاد بستر امن و آسان برای تعامل با سایر سازمان‌ها مستندات و اطلاعات خود را پشیبانی کند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :