هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت چارگون با تقدیر از همکاران واحدهای مختلف و معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم چارگون همراه بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :