همایش جبران خدمات از استراتژی تا اجرا، 8 شهریور با حضور مدیران منابع انسانی سازمان‌های مشتری چارگون در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :