مسابقات جام فوتسال چارگون با تعیین قهرمان و تیم‌های دوم و سوم خاتمه یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، تیم فوتسال نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان قهرمان مسابقات جام فوتسال چارگون شناخته شد. در پایان این دیدارها تیم پایگاه خبری فوتسال در مقام دوم و تیم‌های فوتسال پرسپولیس تهران و شرکت پخش آلپا در مقام‌های سوم و چهارم ایستادند.

اشتراک گذاری :