دومین جشنواره فنآوری اطلاعات صنعت آب و فاضلاب، با حضور ثمره هاشمی مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب و بسیاری از شرکت‌های شهری و روستایی فعال در این حوزه در روزهای دوم و سوم اسفند ماه برگزار گردید.

شرکت چارگون نیز با استقرار تیمی متشکل از واحد‌های راه‌اندزی، بازاریابی و فروش، در این جشنواره شرکت کرده و به معرفی نرم‌افزار‌های گوناگون دیدگاه و برقراری ارتباط با مشتریان و دیگر شرکت‌های صنعت آب‌ و فاضلاب پرداخت. حضور در این جشنواره علاوه بر توسعه بازار چارگون و برقراری ارتباط مستقیم با دیگر شرکت‌های آب‌ و فاضلاب، منجر به ایجاد روابط مستحکم کاری و نیاز‌سنجی دقیق و دریافت بازخورد مثبت از بازار گردید. همچنین علاوه بر مذاکراتِ فروش، چارگون مذاکراتی را با چند شرکت همکار در دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات در خصوص تولید نرم‌افزار و ارائه پیشنهادات و گفت‌وگوهای سازنده کاری برگزار نمود.
بعد تخصصی نمایشگاه، برقراری ارتباطات سنجیده شده و امکان برخورد مستقیم با بخشی از مشتریان چارگون و همچنین امکان بازار‌یابی و توسعه بازار از دستاورهای مثبت حضور چارگون در این جشنواره بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

اشتراک گذاری :