آمادگی چارگون برای پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ابلاغ مورخ 20/12/1393 دستگاه‌هایی اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) از ابتدای سال 1394 کرده است. هدف از انجام این کار ارتقای کیفیت نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در سطح دولت است.
چارگون با درک دغدغه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی نسبت به اجرایی شدن حسابداری تعهدی و احساس نیاز به موازی کاری در برخی از سازمان‌ها، آماده‌ است تا با ارائه خدمات همزمان در حسابداری نقدی و تعهدی، از اقدام دولت محترم در پیاده‌سازی این نظام مالی، حمایت کند.

لازم به ذکر است ساختار نرم‌افزارهای حوزه مالی مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» به‌صورت پویا، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. با استفاده از طراحی صورت پذیرفته، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای حسابداری تعهدی، می‌توان به‌صورت همزمان روش حسابداری دولتی (حسابداری نقدی) را نیز پوشش داد. با وجود این قابلیت، نیازی به تهیه لایسنس‌های مجزای نرم‌افزاری نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند همزمان از امکانات حسابداری تعهدی و نقدی استفاده کنند.
علاوه بر موارد فوق می‌بایست به این نکته اشاره کرد که این پویایی موجب آن شده است تا بتوان انواع ساختار کدینگ حسابداری مورد استفاده در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز تحت پوشش قرار داد.
شرکت چارگون سعی بر آن دارد تا با ارایه خدمات خود در قالب نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه‌ریزی و اعتبارات به سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، از اقدامات صورت پذیرفته توسط دولت محترم حمایت نموده و نقش بسزایی در این تغییر ایفا نماید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حسابداری نقدی ( Cash basis )

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌گردند که وجه نقد مربوط به آن‌ها دریافت شود و همچنین هزینه‌ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند که وجه مربوط به آن‌ها به‌صورت نقد پرداخت شود.
از جمله نارسایی‌های این روش می‌توان به عدم امکان ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان‌ها، عدم وجود نظام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها، عدم رعایت اصل تطابق درآمد و هزینه، عدم ثبت کامل مطالبات و تعهدات، عدم ارتباط منطقی بین منافع حاصل از بکارگیری دارایی‌ها و فعالیت‌های انجام شده با هزینه‌ها، عدم هوشمندی سیستم مالی و در نتیجه عدم امکان مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه اشاره کرد.

حسابداری تعهدی ( Accrual Basis )

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می‌گردند که تحصیل می‌شوند یا تحقق می‌یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می‌شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می‌شود. بنابراین زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه‌ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه‌هاست و زمانی که کالایی تحویل می‌گردد یا خدمتی انجام می‌شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می‌شود.

اشتراک گذاری :