در هر سازمانی داشتن ویژگی و رویکرد کار تیمی از اهمیت بالایی برخودار است، اما رسیدن به شرایط آرمانی در کار تیمی شاید فقط در تئوری امکان‌پذیر باشد.

هر سازمانی کم یا زیاد با این مدینه آرمانی فاصله خواهد داشت. ما هم در چارگون از این قائده مستثنی نیستم،‌ اما تمام تلاش خود را بر آن داشتیم که روحیه کار تیمی را در تمام ارکان شرکت گسترش دهیم و تا این لحظه، دستاوردهای قابل توجهی بدست آورده‌ایم. در این مطلب چند رویکرد و ویژگی ‌ساده که باعث رشد کار تیمی در شرکت شده‌ است را مرور می‌کنیم:

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
  • روحیه پاسخگویی: از مهمترین خصوصیات یک تیم موفق این است که اعضای تیم این احساس را داشته باشند که باید نسبت به عملکرد و مسئولیت‌های خود به تمام تیم پاسخگو باشد. این پاسخگویی در تیم‌ها به کارشناسان خلاصه نمی‌شود. علاوه بر کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد نیز این وظیفه را برای خود متصور هستند که باید به دیگران پاسخگو باشند. شاید روش‌های پاسخگویی در بین سطوح سازمان متفاوت باشد، اما ماهیت پاسخگویی وجود دارد. به وسیله این احساس وظیفه، کسی از پاسخگو بودن احساس بدی را تجربه نخواهد کرد.
  • خنثی نبودن: یکی از بزرگترین آفت‌های تیمی این است که افرادی از تیم نسبت به چگونگی و کیفیت اجرای کار دیگر افراد بی‌توجه باشند. این ذهنیت که من کار خود را خوبی انجام می‌دهم کار بقیه به من ربطی ندارد می‌تواند به راحتی نتیجه کار کل تیم را به نابودی بکشاند. در تیم‌های موفق علاوه بر اینکه هر فرد تمام تلاش خود را برای اجرای بهتر وظیفه خود دارد، مراقب است که هم تیمی‌های خود، وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند. آنها را کمک می‌کند، آنها را تصحیح می‌کند، معایب کار آنها را به درستی گوشزد می‌کند و …
  • تلاش برای بهبود تیم: تیم خوب زمانی شکل می‌گیرد که همه خوب باشند و  افراد تیم به همان اندازه که به رشد خود فکر می‌کنند برای رشد دیگر افراد تیم هم دغدغه داشته باشند. در چارگون صرف زمان و انرژی برای آموزش و رشد هم تیمی‌ها یک ارزش محسوب می‌شود. گواه این ادعا تعداد قابل توجه دوره‌ها و کارگاه‌هایی است که در چارگون، توسط خود همکاران برگزار می‌گردد.

با همین سه رویکرد ساده روحیه کار تیمی در هر سازمانی متحول خواهد شد. پر واضح است که رسیدن به این سه ویژگی به راحتی نگارش این مطلب نیست. تعالی این خصوصیات در هر سازمانی نیاز به زمان، صبر و تمرین دارد.

اشتراک گذاری :