پراکندگی جغرافیایی یکی از اصول اجتناب‌ناپذیر بنگاه‌های کاری بزرگ است که به واسطه آن کاهش هزینه‌های ارتباطی و تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات بین مراکز توزیع‌شده را به یکی از نیازهای بنیادین کسب‌وکار در این سازمان‌ها بدل کرده است.

حاصل تمرکز چارگون بر روی ارائه راهکار متناسب با نیازمندی‌های سازمان‌های بزرگ، ارائه «دیدگاه» به عنوان اولین مجموعه نرم‌افزاری تحت وب کشور است که در آن کلیه قابلیت‌های نرم‌افزاری از طریق وب و به صورت single sign on‌ در دسترس کاربر قرار می‌گیرد. این مزیت رقابتی به سازمان‌های توزیع‌شده این امکان را می‌دهد تا با راه‌اندازی سرور مرکزی و بهره‌گیری از بسترهای ارتباطی مختلف، سربارهای هزینه ناشی از راه‌اندازی مراکز سرور متعدد را تا سطح حداقل کاهش دهند.

یکی دیگر از راهکارهای برقراری ارتباط بین سرورها و نرم‌افزارهای مختلف اتوماسیون اداری، استفاده از پروتکل ECE است که  تبادل اطلاعات بین سرورهای مختلف را تسهیل می‌کند. هر چند چارگون از پروتکل ECE پشتیبانی می‌نماید اما به دلیل نواقص موجود در آن، اقدام به طراحی سرویس ویژه ارتباطی خود با نام سینک سرور در حوزه مکاتبات اداری نموده است. علی‌رغم شباهت‌های عملکردی این دو سرویس، انتقال درخت پیگیری نامه را می‌توان یکی از قابلیت‌های کلیدی متمایزکننده، راهکار سینک سرور دیدگاه دانست. با استفاده از این سرویس،‌ هزینه‌های ناشی از ورود چندباره اطلاعات پایه سازمان که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های توزیع‌شده است، به حداقل رسیده و امکان انتقال اطلاعات هامش‌های مرتبط با نامه از سروری به سرور دیگر وجود خواهد داشت؛ به عبارت دیگر در پروتکل ECE چرخه حیات مستند در حین انتقال از یک سرور به سرور دیگر قطع می‌شود، درحالی‌که با استفاده از سینک سرور چارگون امکان انتقال درخت پیگیری از سروری به سرور دیگر وجود داشته و قابلیت پیگیری تاریخچه مستند وجود خواهد داشت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

تجمیع اطلاعات مالی یکی دیگر از امکانات ویژه مجموعه دیدگاه برای سازمان‌هایی با پراکندگی جغرافیایی متعدد است. سرویس انتشار کدینگ مالی، به سازمان این امکان را می‌دهد تا با تعریف متمرکز کدینگ و انتشار آن بر روی سرورهای مختلف از یک سو و تهیه گزارشات تجمیعی از سوی دیگر، نبض حیات خود را در دست داشته باشند.

قابلیت ایجاد واحدهای عملیاتی در حوزه منابع انسانی،‌ تعریف جمع‌دار جهت مدیریت انبارهای غیرمتمرکز در حوزه لجستیک از دیگر امکانات دیدگاه است که در جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات،‌ مستقل مراکز توزیع‌شده را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

به این ترتیب چارگون با استفاده از ابزارهای در دسترس و درس آموخته‌ها و تجارب گذشته، راهکار جامع و کارآمدی را با توجه به شرایط موجود در سازمان‌های مختلف ارائه می‌نماید.

اشتراک گذاری :