پراکندگی اطلاعات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌ها و تأسیس آرشیوی متمرکز از اسناد، فایل‌ها و اطلاعات از دغدغه اصلی آن‌ها است. سیستم مدیریت اسناد به شما این امکان را می‌دهد تا اسناد، اطلاعات، فایلها و مدارک مختلف را با حفظ محدوده‌های امنیتی ذخیره نمایید.

همچنین با تعریف فیلدهای اطلاعاتی پویا بر روی اطلاعات ذخیره‌شده، قابلیت جستجوی و گزارش‌گیری گسترده‌ای را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت اسناد
مزیتتوضیحات
آرشیو مستندات به صورت سازمانی و یا شخصی
 • دسترسی همه کاربران به امکانات آرشیو اطلاعات و اسناد
 • دسترسی به اطلاعات ذخیره‌شده از هر نقطه و در هر زمان
 • امکان تعریف ساختار آرشیو مستندات
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی با ساختار قابل تعریف برای انواع اسناد و مدارک
اشتراک و کنترل دسترسی افراد به اطلاعات
 • ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد Enterprise Information Portal در سازمان
 • امکان همکاری چند کاربر برای تکمیل یک مستند
 • اشتراک‌گذاری فایل‌ها و مستندات سازمان با رعایت سطح و نوع دسترسی
 • ذخیره و نگهداری متمرکز اطلاعات متنوع تولیدشده توسط منابع مولد اطلاعات
 • امکان مدیریت ویرایش فایل‌ها
جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات
 • آرشیو کامل ویرایش‌ها و نسخ قدیمی هر مستند
 • جستجوی کامل متن و کلیدواژه
 • گزارش‌گیری پویا بر روی فیلدهای اطلاعات تکمیلی
 • دسترسی به اطلاعات نگهداری شده از هر نقطه و در هر زمان

 

اشتراک گذاری :