مدیریت اسناد

پراکندگی اطلاعات یکی از مشکلات همیشگی سازمان‌ها و تأسیس آرشیوی متمرکز از اسناد، فایل‌ها و اطلاعات از دغدغه اصلی آن‌ها است. سیستم مدیریت اسناد به شما این امکان را می‌دهد تا اسناد، اطلاعات، فایلها و مدارک مختلف را با حفظ محدوده‌های امنیتی ذخیره نمایید.

همچنین با تعریف فیلدهای اطلاعاتی پویا بر روی اطلاعات ذخیره‌شده، قابلیت جستجوی و گزارش‌گیری گسترده‌ای را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت اسناد
مزیتتوضیحات
آرشیو مستندات به صورت سازمانی و یا شخصی
 • دسترسی همه کاربران به امکانات آرشیو اطلاعات و اسناد
 • دسترسی به اطلاعات ذخیره‌شده از هر نقطه و در هر زمان
 • امکان تعریف ساختار آرشیو مستندات
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی با ساختار قابل تعریف برای انواع اسناد و مدارک
اشتراک و کنترل دسترسی افراد به اطلاعات
 • ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد Enterprise Information Portal در سازمان
 • امکان همکاری چند کاربر برای تکمیل یک مستند
 • اشتراک‌گذاری فایل‌ها و مستندات سازمان با رعایت سطح و نوع دسترسی
 • ذخیره و نگهداری متمرکز اطلاعات متنوع تولیدشده توسط منابع مولد اطلاعات
 • امکان مدیریت ویرایش فایل‌ها
جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات
 • آرشیو کامل ویرایش‌ها و نسخ قدیمی هر مستند
 • جستجوی کامل متن و کلیدواژه
 • گزارش‌گیری پویا بر روی فیلدهای اطلاعات تکمیلی
 • دسترسی به اطلاعات نگهداری شده از هر نقطه و در هر زمان