پرش به محتوای اصلی

وبینار تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها

درباره وبینار تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها

تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتالی رخ می‌دهد. این تغییرات شامل اتوماسیون فرآیندهای مالی، استفاده از ابرمحاسبات و ذخیره‌سازی ابری، تجزیه و تحلیل داده‌ها و پرداخت‌های الکترونیکی است.

با استفاده از این تکنولوژی‌ها، سازمان‌ها قادر به بهبود کارایی، افزایش دسترسی به اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیندهای مدیریت مالی خود هستند.

به عبارت دیگر، تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها، آن‌ها را به سمت یک سازمان هوشمندتر، مؤثرتر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند. ما در این وبینار درباره مدیریت مالی سازمان‌ها با شما صحبت خواهیم کرد

 

سخنرانان

شاهین طبری

رئیس هیأت مدیره چارگون

لینکدین

مسعود عنوانی

مدیر راهکار مالی چارگون

لینکدین

محسن پناهی

مالک محصول راهکار مالی

لینکدین

آزیتا نظری

سرپرست استقرار راهکار مالی

لینکدین

علیرضا صراف

مدرس و نماینده رسمی مؤسسه حسابداری مدیریت استرالیا در ایران

لینکدین

خشایار رفعتی

مدیر پروژه توسعه نرم‌افزارهای دیدگاه در زاگرس

لینکدین

مسعود ابوالحلاج

عضو هیأت علمی ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لینکدین

شاهین طبری

شاهین طبری

رئیس هیأت مدیره چارگون

لینکدین

مسعود عنوانی

مسعود عنوانی

مدیر راهکار مالی چارگون

لینکدین

محسن پناهی

محسن پناهی

مالک محصول راهکار مالی

لینکدین

آزیتا نظری

آزیتا نظری

سرپرست استقرار راهکار مالی

لینکدین

علیرضا صراف

علیرضا صراف

مدرس و نماینده رسمی مؤسسه حسابداری مدیریت استرالیا در ایران

لینکدین

خشایار رفعتی

خشایار رفعتی

مدیر پروژه توسعه نرم‌افزارهای دیدگاه در زاگرس

لینکدین

مسعود ابوالحلاج

مسعود ابوالحلاج

عضو هیأت علمی ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لینکدین

[/video]

آنچه در وبینار تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها خواهیم گفت

ارائه دهندهعنوان موضوعزمان
شاهین طبریتحول دیجیتال در حوزه مالی۱۱:۰۰ تا ۱۱:۱۰
مسعود عنوانیاهمیت مدیریت اعتبار و روش‌های آن۱۱:۱۰ تا ۱۱:۲۵
آزیتا نظریشرحی بر فعالیت‌های مالی۱۱:۲۵ تا ۱۱:۴۰
علیرضا صرافبودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد۱۱:۴۰ تا ۱۱:۵۵
محسن پناهیهزینه‌یابی۱۱:۵۵ تا ۱۲:۰۵
مسعود ابوالحلاجمسیر تغییرات مالی۱۲:۰۵ تا ۱۲:۲۰
خشایار رفعتینقش BI در مدیریت مالی۱۲:۲۰ تا ۱۲:۳۵
پرسش و پاسخ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۰۰

دسترسی به آرشیو ویدئوهای وبینار تحول دیجیتال در مدیریت مالی سازمان‌ها

  • 11 + 1 =