سرفصل های دوره

نگهداری server
معرفی چارگون و را‌ه‌های ارتباطی
معرفی دیدگاه و زیر مجموعه‌ها
آشنایی با انواع سرورها و مزایا و معالیت
آشنایی با سرویس‌های دیدگاه و نحوه عملکرد هر کدام
آشنایی با IIS Server
مدیریت خطاها در سرویس‌ها
دیتابیس‌ها و آشنایی با عملکرد آنها
مدیریت و نگهداری از دیتابیس‌ها
مدیریت و نگهداری از ویندوز
اقدامات لازم در شرایط بحران
قابلیت‌های ارزش افزوده

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :