دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه که از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ آغاز شده بود با برگزاری ۲۱ کلاس آموزشی در حوزه‌های مختلف در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه به اتمام رسید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

این کلاس‌های آموزشی که به تفکیک حوزه‌های نرم‌افزاری برگزار شد، متشکل از ۸ کلاس آموزشی در حوزه اتوماسیون اداری، ۹ کلاس آموزشی در حوزه منابع انسانی، ۲ کلاس آموزشی در حوزه مالی و در نهایت ۲ کلاس در حوزه لجستیک در مرکز آموزش شرکت چارگون برگزار شد.
در این کلاس‌ها مجموعا ۱۳۱ نفر از کارشناسان و مدیران سازمان‌های طرف قرارداد با شرکت چارگون حضور داشتند که در مجموع با برگزاری ۲۱ کلاس آموزشی و طی ۵۸ ساعت آموزشی، مورد آموزش و بازآموزی مجدد قرار گرفته‌اند.
در ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی فصل زمستان، دوره آموزش برنامه‌نویسی اندروید و کارگاه نگهداری سرور برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری :