مدیریت ریسک پروژه، فرآیندی است که به تحلیل، شناسایی، اندازه‌گیری، مدیریت و کنترل ریسک‌های مختلفی که ممکن است بر یک پروژه تأثیر بگذارند، می‌پردازد. ریسک‌ها می‌توانند از هر جنبه‌ای از پروژه ناشی شوند، از جمله: مشکلات فنی، مشکلات مدیریتی، تغییر نیازمندی‌ها، وضعیت بازار، تغییر قوانین و اتفاقات غیرمنتظره مانند شرایط آب و هوایی یا مشکلات سیاسی و اجتماعی. این فرآیند مدیریتی شامل مراحل مختلفی مانند: شناسایی ریسک، تحلیل احتمال و اثرات آن‌ها، طراحی و اجرای راهکارهای کاهش یا مدیریت ریسک و پایش و کنترل مداوم ریسک‌ها است. هدف نهایی مدیریت ریسک پروژه، کاهش احتمال یا اثرات منفی ریسک‌ها و افزایش احتمال و تأثیرات مثبت بر روند پروژه است.

در این مقاله به توضیح مدیریت ریسک در پروژه و نکات مختلف آن خواهیم پرداخت.

مدیریت ریسک در پروژه به چه معنا است؟

مدیریت ریسک پروژه فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل، پاسخ و نظارت بر ریسک‌های مرتبط با یک پروژه است. ریسک، رویداد یا وضعیت نامشخصی است که در صورت وقوع، اثرات منفی یا مثبتی بر اهداف پروژه خواهد داشت. مدیریت ریسک پروژه یک فرآیند تکراری است که در طول عمر پروژه انجام می‌شود. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

مدیریت ریسک پروژه
 • برنامه‌ریزی مدیریت ریسک: در این مرحله، اهداف مدیریت ریسک پروژه و رویکرد کلی آن تعیین می‌شود.
 • شناسایی ریسک: طی این مرحله، تمام ریسک‌های احتمالی مرتبط با پروژه شناسایی می‌شوند.
 • تجزیه و تحلیل ریسک: با استفاده از این روش، احتمال وقوع و اثر هر خطر، ارزیابی و امتیازدهی خواهد شد.
 • برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک: با برنامه‌ریزی، روش کاهش تأثیر ریسک‌های شناسایی شده، مشخص می‌شود.
 • نظارت و کنترل ریسک: در نهایت در این مرحله، تمام ریسک‌ها به صورت دوره‌ای و مداوم شناسایی می‌شوند.

در ادامه این موارد را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

هدف از مدیریت ریسک پروژه کاهش تأثیر ریسک‌ها بر اهداف پروژه است. مدیریت ریسک می‌تواند به مدیران پروژه کمک کند تا مواردی مثل: احتمال موفقیت پروژه، هزینه‌ها، کیفیت محصولات یا خدمات و همچنین رضایت ذینفعان را بهبود بخشد. مدیریت ریسک پروژه برای همه انواع پروژه‌ها مانند پروژه‌های کوچک و بزرگ، ضروری است.

چرا مدیریت ریسک در پروژه اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک در پروژه‌ها بسیار حیاتی است؛ زیرا ریسک‌ها می‌توانند اثرات شدیدی بر روند و نتیجه نهایی پروژه داشته باشند. با ارزیابی دقیق و مداوم ریسک‌ها، احتمال وقوع مشکلات کاهش یافته و ابزار لازم برای مواجهه با این مشکلات تهیه می‌شوند. همچنین این فرآیند، اطلاعات دقیق و راهبردهای لازم را برای مدیریت بهینه پروژه به مدیران سازمان ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل: شناسایی ریسک‌ها، تأثیرات محتمل آن‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش یا مدیریت آن‌ها می‌شود.

مدیریت ریسک باعث بهبود مدیریت زمان و هزینه‌ها می‌شود. همچنین این فرآیند قابلیت اعتماد پروژه را افزایش می‌دهد و احتمال موفقیت آن را بالا می‌برد. در کل، مدیریت ریسک در پروژه، ابزارهای لازم برای پیش‌بینی، جلوگیری و مدیریت مشکلات را برای مدیران فراهم می‌کند تا پروژه به شکل مؤثرتری پیش برود و به اهداف خود دست پیدا کند.

شاخص‌های مدیریت ریسک در یک پروژه چیست؟

شاخص‌های مدیریت ریسک در یک پروژه، برای ارزیابی و پیگیری مداوم ریسک‌ها و عملکرد فرآیند مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از:

 • شناسایی ریسک: میزان شناسایی ریسک‌های جدید و نوع ریسک‌های شناسایی شده در هر مرحله از پروژه.
 • اولویت‌بندی ریسک‌ها: مشخص کردن شاخص‌های مربوط به تخصیص اولویت و اهمیت ریسک‌ها بر اساس احتمال و تأثیرات آن‌ها بر پروژه.
 • برنامه‌ریزی و اجرای راهکارها: درصد و میزان پیاده‌سازی راهکارهایی که برای مدیریت یا کاهش ریسک‌ها طراحی شده‌اند.
 • پایش و کنترل ریسک‌ها: شاخص‌های مربوط به پایش و کنترل مداوم ریسک‌ها، شامل: بررسی‌های دوره‌ای و اصلاحی.
 • کاهش اثرات منفی: میزان کاهش یا مدیریت اثرات منفی ریسک‌ها بر پروژه و اهداف آن.
 • اثربخشی راهکارها: ارزیابی نتایج و اثربخشی راهکارهایی که برای مدیریت ریسک اجرا شده‌اند.
 • میزان آمادگی برای بروز ریسک‌های جدید: ارزیابی میزان آمادگی تیم برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های جدیدی که ممکن است در طول پروژه پدید آیند.
 • بهبود‌ و تجارب گذشته: شناسایی روش‌ها و استراتژی‌های بهتر برای مدیریت ریسک، از طریق بررسی درس‌های یادگرفته از مدیریت ریسک در پروژه‌های قبلی.

این شاخص‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا عملکرد مدیریت ریسک را ارزیابی و از اجرای استراتژی‌ها و رویکردهای مدیریت ریسک پروژه به صورت مؤثر، اطمینان حاصل کنند.

مدیریت ریسک پروژه

شاخص‌های مدیریت ریسک، ابزارهای کلیدی

در واقع اگر بخواهیم به صورت کامل‌تری توضیح دهیم باید بگوییم که: شاخص‌های مدیریت ریسک در یک پروژه، ابزارهایی کلیدی هستند که برای ارزیابی، پایش و کنترل ریسک‌های مرتبط با پروژه استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد فرآیند مدیریت ریسک به کار برده می‌شوند و معمولاً شامل چندین جنبه کلیدی هستند. اولین شاخص مربوط به شناسایی ریسک‌ها است که نشان‌دهنده تعداد و نوع ریسک‌های شناسایی شده در طول فرآیند مدیریت ریسک است. شاخص دیگر، اولویت‌بندی ریسک‌ها است که به مدیران کمک می‌کند تا بر اساس اهمیت و تأثیر ریسک‌ها، برنامه‌های اصلاحی را تعیین و آن‌ها را اولویت‌بندی کنند.

شاخص‌های دیگر شامل مراحل اجرای راهکارها برای مدیریت یا کاهش ریسک‌ها است که نشان‌دهنده درصد و میزان پیاده‌سازی این راهکارها است. پس از اجرا، شاخص‌های پایش و کنترل ریسک‌ها اهمیت پیدا می‌کنند؛ زیرا این شاخص‌ها نشان می‌دهند که آیا راهکارها، به درستی اجرا شده‌اند و اثربخشی مناسبی را از خود نشان می‌دهند یا خیر. در نهایت، نوبت به بهبود‌ها و تجارب گذشته می‌رسد. در این مرحله، از طریق ارزیابی درس‌های یادگرفته از پروژه‌های گذشته، راه‌های اصلاح روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک شناسایی می‌شوند تا در پروژه‌های آینده استفاده شوند.

اصول انتخاب شاخص‌های مدیریت ریسک

انتخاب شاخص‌های مدیریت ریسک مناسب برای یک پروژه به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
 • نوع پروژه: پروژه‌های مختلف، دارای ریسک‌های متفاوتی هستند. بنابراین، شاخص‌های مدیریت ریسک باید با نوع پروژه سازگار باشند.
 • مرحله عمر پروژه: در طول عمر پروژه، ریسک‌ها می‌توانند تغییر کنند. به همین دلیل، شاخص‌های مدیریت ریسک باید به طور منظم به‌روز شوند تا بازتاب‌دهنده ریسک‌های فعلی پروژه باشند.
 • موارد موردنظر مدیریت ریسک: مدیران پروژه باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند بر چه جنبه‌هایی از فرآیند مدیریت ریسک تمرکز کنند. این تصمیم می‌تواند بر انتخاب شاخص‌های مدیریت ریسک تأثیر بگذارد.

شاخص‌های مدیریت ریسک را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • شاخص‌های فرآیند: این شاخص‌ها به ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت ریسک می‌پردازند. به عنوان مثال، می‌توانند میزان پوشش ریسک پروژه، میزان موفقیت اقدامات مدیریت ریسک و هزینه‌های مدیریت ریسک را اندازه‌گیری کنند.
 • شاخص‌های نتیجه: این شاخص‌ها به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک بر اهداف پروژه می‌پردازند. به عنوان مثال، می‌توانند میزان کاهش ریسک‌ها، بهبود عملکرد پروژه و رضایت ذینفعان را به طور دقیق نشان دهند.

شاخص‌های مدیریت ریسک می‌توانند به مدیران پروژه کمک کنند تا نقاط قوت و ضعف فرآیند را شناسایی کنند. این اطلاعات می‌تواند برای بهبود فرآیند مدیریت ریسک استفاده شود و احتمال موفقیت پروژه را افزایش دهد.

ریسک در پروژه‌ به چه معنا است؟

ریسک در پروژه به هر نوع اتفاق یا شرایطی اشاره دارد که ممکن است باعث ایجاد تأثیرات منفی یا ناخواسته بر روند یا نتیجه پروژه شود. این موارد می‌توانند از منابع مختلفی ناشی شوند، از جمله: منابع فنی، منابع مالی، منابع زمانی، منابع محیطی، منابع قانونی، منابع اجتماعی و… . به‌طور معمول، ریسک‌ها به دو جنبه مربوط می‌شوند: احتمال وقوع و اثرات آن‌ها. احتمال وقوع ریسک، نشان‌دهنده احتمال بروز یا وقوع مسئله یا مشکل است، در حالی که تأثیرات، نشان‌دهنده میزان تأثیری است که وقوع آن ممکن است بر روند پروژه داشته باشد.

مهم‌ترین گام در مدیریت ریسک، شناسایی و تحلیل آن‌ها است. این فرآیند شامل تشخیص ریسک‌ها، تحلیل احتمال و تأثیرات آن‌ها و سپس طراحی راهکارهایی برای کاهش یا مدیریت این ریسک‌ها می‌شود. این کارها به مدیران کمک می‌کند برای مقابله با ریسک‌ها آماده شوند و از تأثیرات منفی آن‌ها بر پروژه کاسته یا آن‌ها را به حداقل برسانند.

مدیریت ریسک پروژه

انواع ریسک و تأثیر آن‌ها در پروژه‌های مختلف

ریسک‌ها در هر پروژه از زوایای مختلفی پدیدار می‌شوند، در ادامه چند نوع اصلی ریسک را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

 • ریسک‌های فنی یا تکنولوژیکی: بی‌کفایتی یا عملکرد نامناسب تکنولوژی که باعث وابستگی به فناوری‌های جدید می‌شود، می‌تواند خطراتی از جمله نامناسب بودن عملکرد یا ناسازگاری با سایر سیستم‌ها را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، اشکالات در طراحی محصول، نقص‌های فنی یا مشکلات در فرایند پیاده‌سازی می‌تواند باعث ایجاد تأخیر و افت کیفیت سیستم شود.
 • ریسک‌های مالی و اقتصادی: نوسانات بازار، تغییرات نرخ ارز و قیمت‌ها ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها شود. علاوه بر آن، کمبود منابع مالی، تأخیر در تأمین مالی یا ناکافی بودن بودجه می‌تواند منجر به ایجاد تأخیر یا تغییر در پروژه شود.
 • ریسک‌های زمانی: مسائل مربوط به تأخیر در انجام وظایف هر بخش از سازمان، ناتوانی در مدیریت زمانی یا تغییرات غیرمنتظره که در نهایت به تأخیرهایی بزرگ در پروژه می‌انجامند.
 • ریسک‌های مدیریتی و سازمانی: ناتوانایی در مدیریت تغییرات یا انتقال اطلاعات ممکن است باعث عدم موفقیت پروژه شود. همچنین، ناهماهنگی در سازمان و اختلاف در مسائل فرهنگی یا ساختاری می‌تواند به مشکلات و مسائل داخلی اضافه کند که این موضوع نیز در نهایت باعث شکست پروژه خواهد شد.
 • ریسک‌های قانونی و حقوقی: تغییرات در قوانین محلی یا بین‌المللی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روند پروژه داشته باشد.
 • ریسک‌های محیطی: تأثیرات زیست‌محیطی، محدودیت‌های منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی ممکن است بر پروژه تأثیر بگذارند.

این ریسک‌ها تنها مواردی کلی از اتفاقاتی هستند که ممکن است در پروژه‌ها پدید آیند و می‌توانند توسط تیم مدیریت ریسک شناسایی، ارزیابی و مدیریت شوند. شناسایی این موارد تأثیر بسیار زیادی در رشد و پیشرفت پروژه و همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به آن دارد.

روش مقابله با ریسک در یک پروژه

مقابله با ریسک‌ها، فرآیندی است که به کمک تیم مدیریت ریسک، امکان اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت ریسک‌های شناسایی شده را فراهم می‌کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

 • شناسایی ریسک: این مرحله اولین گام در مقابله با ریسک است. تیم مدیریت ریسک باید تمامی ریسک‌های ممکن در پروژه را شناسایی کنند. این شناسایی می‌تواند از طریق جلسات مشارکتی، بررسی تاریخچه سازمان و اتفاقات مشابه، استفاده از تجربیات قبلی یا استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک باشد.
 • تحلیل و ارزیابی ریسک: در این مرحله، ریسک‌ها بر اساس احتمال و اثرات آن‌ها روی پروژه، ارزیابی می‌شوند. در این تحلیل از ابزارهایی مانند ماتریس احتمال و تأثیر (Probability Impact Matrix) استفاده می‌شود تا میزان اهمیت هر ریسک مشخص شود.
 • برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک: پس از شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها، برنامه‌های مدیریتی برای هر ریسک طراحی می‌شود. این برنامه‌ها ممکن است شامل کاهش ریسک، انتقال ریسک، پذیرش ریسک یا اجرای راهکارهای پیشگیرانه باشند.
 • اجرای راهکارها و پایش مداوم: بعد از طراحی برنامه‌های مدیریت ریسک، اقداماتی که برای مدیریت ریسک طراحی شده بود، اجرا می‌شود. پایش مداوم روی اثربخشی این اقدامات و رصد تغییرات ریسک‌ها در طول زمان پروژه نیز انجام می‌شود.
 • مدیریت ریسک پیش‌رونده: این بخش شامل مداومت در فعالیت‌های مدیریت ریسک است. تیم مدیریت ریسک به صورت مداوم ریسک‌ها را بررسی و برنامه‌ها و استراتژی‌های خود را به‌روزرسانی می‌کنند تا در پیشگیری از مشکلات جدید، پیشتاز باشند.

این فرآیند به تیم مدیریت ریسک امکان می‌دهد به صورت سیستماتیک و مداوم با ریسک‌ها برخورد کرده و برنامه‌های مؤثری را برای مدیریت و کاهش آن‌ها اجرا کنند.

دمو

سخن پایانی

ریسک در پروژه‌ها به هر عوامل یا شرایطی اشاره دارد که ممکن است تأثیرات منفی یا ناخواسته بر روند و نتیجه پروژه داشته باشند. شناسایی و مدیریت ریسک پرژوه، از مباحث فنی و مالی تا زمانی و مدیریتی، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دارد. برخورد با ریسک‌ها از مراحلی چون شناسایی، ارزیابی، برنامه‌ریزی برای مدیریت و پایش مداوم تشکیل می‌شود و به تیم‌ها امکان می‌دهد به صورت مداوم با ریسک‌های پروژه روبه‌رو شوند و اقدامات لازم را برای بهبود آن‌ها به انجام رسانند.

شناخت ریسک‌ها اهمیت بالایی دارد؛ زیرا این مشخصه‌ها می‌توانند تأثیر مستقیم بر موفقیت و پیشرفت پروژه داشته باشند. با مدیریت ریسک پروژه، سازمان‌ها می‌توانند فرآیند هر پروژه را به صورت بهینه‌تری طراحی، مشکلات احتمالی را پیش‌بینی و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش یا مدیریت این مشکلات را اجرا کنند.

اشتراک گذاری :