شرکت ابنیه هوشمند تندیس آداک با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه در جمع مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت ابنیه هوشمند تندیس آداک با خرید نرم‌افزارهای مکاتبات 5، کارها، جلسات همراه، ‌دیدگاه همراه و سرویس‌های ارسال و دریافت ایمیل، فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE، Link از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه نخستین همکاری خود با چارگون را رقم زد.
شرکت ابنیه هوشمند تندیس آداک با انتخاب نرم‌افزار مکاتبات ۵ تلاش دارد تا از قابلیت‌های نسل جدید مجموعه دیدگاه در ایجاد ساختار اداری و مکاتباتی خود بهره ببرد. نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه به دلیل نقش‌پذیری در تحولات سازمانی اصلاح فرآیندها و روال‌ها کارکردی ویژه دارد که از آن جمله می‌توان به مدیریت دبیرخانه‌ها، تعیین ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ، امکان بایگانی، آرشیو و گزارش‌گیری از مستندات اشاره کرد.
نرم‌افزار مدیریت کارها در اتوماسیون اداری دیدگاه نیز با قابلیت مدیریت پروژه‌های سازمانی، ابزاری کارآمد برای مدیران شرکت ابنیه هوشمند تندیس آداک در افزایش بهره‌وری و کارآمدی است. امکان کنترل و مدیریت وظایف محوله کاربران و نظارت بر منابع مختلف تخصیص‌یافته برای آن، از مزیت‌های این نرم‌افزار است. نرم‌افزار کارها، تقسیم کار ناشی از مصوبات جلسات سازمانی، کارهای اختصاص‌یافته از سوی مدیران و یا کارهای شخصی کاربران را پوشش می‌دهد و با ثبت اطلاعات کارها و اقدامات انجام شده، ‌قابلیت جستجو، گزارش‌گیری و رهگیری را در اختیار مدیران می‌گذارد.
سازمان‌دهی کارها، تعریف پیشرفت پروژه، رهگیری آخرین وضعیت پروژه، ارتباط با سیستم تقویم و جلسات دیدگاه و تهیه گزارش کار، از مزیت‌های این نرم‌افزار به شمار می‌روند.
انتخاب دیگر شرکت ابنیه هوشمند تندیس آداک از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه، برنامه موبایلی جلسات است که با هدف مدیریت بهینه زمان و کارآمدسازی جلسات این شرکت تهیه شده است. این اپلیکیشن، ابزاری موثر برای آرشیو اطلاعات، سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌های مشتری است که بخش‌هایی از قابلیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه را پوشش می‌دهد.
ثبت و ضبط مراحل مختلف و مرتبط با تشکیل یک جلسه شامل رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات و همچنین امور مرتبط پس از برگزاری جلسه مانند تخصیص وظایف به هر فرد متناسب با صورت‌جلسه،تبدیل صورت‌جلسه به نامه و … از مزیت‌های این نرم‌افزار است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم رویا داخته برعهده دارد.

اشتراک گذاری :