خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه به 2 سازمان مشتری چارگون ارائه شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات5 در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار کارها در پژوهشگاه نیرو در دستور کار مدیران پروژه قرار گرفته است.
از میان این دو سازمان مشتری، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به تازگی در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفته و برای شروع همکاری، نرم‌افزار مکاتبات 5 را انتخاب کرده است.
نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات ۵ مجموعه دیدگاه با امکانات و قابلیت‌های متعدد، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به اطلاعات و انجام امور روزمره سازمان را ممکن می‌‌کند و از طریق طراحی یکپارچه،پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی مانند نامه‌های اداری، فرم‌های پویا، فکس نامه، پست الکترونیک، پیش‌نویس و موجب ایجاد تحول در ساختارهای اداری می‌شود.
علاوه بر مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، توسعه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه در پژوهشگاه نیرو در دستور کار قرار گرفته است.
این پژوهشگاه از بهره‌برداران قدیمی نرم‌افزارهای دیدگاه است و در حال حاضر نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد، مکاتبات۵، جلسات، دیدگاه همراه و سرویس‌های فکس، ECE و LINK از راهکارهای منابع انسانی و اتوماسیون اداری در آن، بهره‌برداری می‌شوند.
نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار کارها در پژوهشگاه نیرو قرار است موجب پویایی و نشاط سازمانی این مجموعه وسیع شود.
نرم‌افزار کارها، ابزاری موثر در مدیریت پروژه‌های سازمان است که با کمک آن، وظایفی مختلف برای انجام یک پروژه به افراد مختلف اختصاص می‌یابد و کنترل و روند اجرای آن‌ها مدیریت می‌شود.
این نرم‌افزار بر مبنای گفتمان سازمانی طراحی شده و مزایای قابل توجهی در این حوزه برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به یکپارچگی و اتصال به تشکیلات سازمانی، انعطاف‌پذیری و امکان تعیین لیست مطابق با شیوه‌های مختلف مدیریت پروژه اشاره کرد.
قابلیت تعامل بین افراد تیم برای تقسیم وظایف متناسب با توانمندی افراد، امکان گفتگوی بین اعضای تیم در زمان انجام کارها، کشف توانمندی‌های افراد خارج از محدوده وظایف عادی و آرشیو اطلاعات مربوط به کلیه روندهای اجرایی پروژه و قابل بازیابی در هر زمان را می‌توان از دیگر مزیت‌های نرم‌افزار کارها دانست.
از طریق این نرم‌افزار، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بررسی روند پیشرفت کارها در ابعاد گسترده‌تری قابل کنترل و مدیریت خواهد بود.

اشتراک گذاری :