مدیران شرکت بهستان دارو، نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه از حوزه مدیریت منابع انسانی را برای نصب و راه‌اندازی در مجموعه خود برگزیدند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ شرکت بهستان دارو با خرید لیسانس و ارائه خدمات آموزش، نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار ارزیابی عملکرد ، ضریب نفوذ سبد محصولات نرم‌افزاری دیدگاه را در این شرکت توسعه دادند.
در حال حاضر علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات5 و سرویس‌های ارسال و دریافت ایمیل و فکس از حوزه اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی و حضور و غیاب از راهکار منابع انسانی دیدگاه نیز در این مجموعه بهره‌برداری می‌شوند.
شرکت بهستان دارو در نظر دارد تا با توجه به قابلیت نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه برای600 پرسنل خود، نظام ارزشیابی‌ای را مستقر کند که به شناخت میزان شایستگی افراد و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آنها و همچنین تدوین نظام ترفیع عادلانه بر اساس شایستگی‌های پرسنل منجر شود.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه با قابلیت‌های مختلفی از جمله تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی، تعریف دوره‌های ارزیابی، شاخص‌های ارزیابی و تعیین امتیازها و … زمینه انجام ارزیابی عملکرد شفاف و دقیق از کارکنان را به سازمان‌های مشتری اعطا می‌کند.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه علاوه بر ایجاد بستر ارزیابی عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل از طریق یکپارچگی با سایر نرم‌افزارهای این مجموعه و همچنین ساختار داینامیک،‌ قابلیت‌های متنوعی را در پوشش متدهای مرسوم حوزه سنجش عملکرد کارکنان سازمان‌ها ارائه می‌‌کند.
با استفاده از این نرم‌افزار در طول یک دوره ارزیابی کامل، پیاده‌سازی چندین روش و دوره ارزیابی براساس ماهیت هریک از واحدها برای مدیران مربوطه امکانپذیر است؛ ضمن اینکه نتایج ارزیابی‌ها به عنوان عوامل موثر در محاسبه حقوق و مزایا، ‌قابلیت ارسال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه را دارند.
گفتنی است مدیریت این پروژه در شرکت بهستان دارو را جناب آقای علی قاسم‌پور از سوی چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :