پرش به محتوای اصلی

نرم افزار حسابداری تجمیعی

خدمات حسابداری تجمیعی برای سازمان‌های دولتی دارای پراکندگی جغرافیایی و یا شرکت‌های هلدینگ با دفاتر متعدد، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از فرآیند تجمیع اسناد حسابداری، انواع گزارش‌های مالی مورد نیاز در سطح کل شرکت یا کل سازمان یا کل هلدینگ قابل ارائه باشد.

معرفی نرم افزارهای مالی حسابداری دیدگاه

با سرویس حسابداری تجمیعی دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

ویژگی‌های نرم افزار حسابداری تجمیعی دیدگاه

درخواست دمو

نکات شاخص نرم افزار حسابداری تجمیعی دیدگاه

نرم افزار حسابداری تجمیعی چه مزیت‌هایی دارد؟

فرآیندهای مالی در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دارای مراکز متعدد و مستقل مالی هستند، از گستردگی و پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است. پیاده‌سازی راهکار مالی دیدگاه در این مجموعه‌ها و استفاده از سرویس حسابداری تجمیعی، قابلیت تهیه گزارش‌های متنوع، نظیر تراز تجمیعی را به صورت لحظه‌ای و براساس رخدادهای مالی تمامی واحدهای زیرمجموعه فراهم می‌کند. یکی از دستاوردهای دیگر این شرکت‌ها صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های مأموریت کارکنان به منظور جمع‌آوری دستی اطلاعات خواهد بود.

نرم افزارهای راهکار مالی دیدگاه در دانشگاه امیرکبیر

مهندس محسن دخانچی مدیر مالی وقت دانشگاه در زمان پیاده‌سازی سیستم مالی دیدگاه:

نرم افزارهای دیدگاه؛ کنترل و نظارت دقیق فرآیندهای مالی دانشگاه امیرکبیر را محقق کرد.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است