راه‌اندازی نرم افزارهای تکمیلی دیدگاه در شرکت مهندسی مپنا

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای تکمیلی حوزه مدریت منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

آتنا صاحب پناه،کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا از مشتریان قدیمی چارگون است که تا کنون از نرم‌افزارهای مختلف در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت و منابع انسانی دیدگاه در مجموعه خود بهره ‌برداری کرده است .
وی ادامه داد: کاربران این شرکت در حال‌ حاضر از نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه شامل نرم‌افزار مدیریت جلسات، مکاتبات و جستجو و گزارش‌گیری در فایل متن، سرویس ارسال پیام‌کوتاه سرویس ارسال و دریافت ایمیل و نرم‌افزارهای بیمه و بهداشت، پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند.
به گفته وی، رسالت مدیریت منابع انسانی، کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید در جهت نیل به راهبردهای سازمان است که خوشبختانه چارگون با تمرکز بر شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی، به تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع و یکپارچه منابع انسانی پرداخته‌است.
کارشناس فروش محصول چارگون ادامه داد: سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» به سازما‌ها و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که ضمن مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، از اتلاف منابع جلوگیری کنند و به منافع حاصل از افزایش‌ بهره‌وری دست یابند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,