شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای تکمیلی حوزه مدریت منابع انسانی همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه،کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا از مشتریان قدیمی چارگون است که تا کنون از نرم‌افزارهای مختلف در حوزه اتوماسیون اداری، زیرساخت و منابع انسانی دیدگاه در مجموعه خود بهره ‌برداری کرده است .
وی ادامه داد: کاربران این شرکت در حال‌ حاضر از نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه شامل نرم‌افزار مدیریت جلسات، مکاتبات و جستجو و گزارش‌گیری در فایل متن، سرویس ارسال پیام‌کوتاه سرویس ارسال و دریافت ایمیل و نرم‌افزارهای بیمه و بهداشت، پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند.
به گفته وی، رسالت مدیریت منابع انسانی، کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید در جهت نیل به راهبردهای سازمان است که خوشبختانه چارگون با تمرکز بر شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی، به تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع و یکپارچه منابع انسانی پرداخته‌است.
کارشناس فروش محصول چارگون ادامه داد: سیستم مدیریت منابع انسانی «دیدگاه» به سازما‌ها و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که ضمن مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، از اتلاف منابع جلوگیری کنند و به منافع حاصل از افزایش‌ بهره‌وری دست یابند.

اشتراک گذاری :