شرکت فولاد خوزستان با خرید فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار جلسات از حوزه اتوماسیون اداری، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت فولاد خوزستان از مشتریان قدیمی محصولات دیدگاه است که کاربران آن، تجربه بهره‌گیری از نرم‌افزار مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل و فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK از حوزه زیرساخت را در کارنامه خود دارند.
وی تاکید کرد: این شرکت با خرید نرم‌افزار جلسات از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار می‌شود؛ چراکه این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌کند.
ربطی با بیان اینکه این سیستم، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌هاست، افزود: کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه شامل رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات،‌ مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه در نرم‌افزار جلسات، تحت پوشش قرار می‌گیرند.
کارشناس فروش محصول چارگون ادامه داد: امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر، پیگیری پاسخ مدعوین جلسه، چاپ صورت‌جلسه و تبدیل آن به نامه داخلی و همچنین تولید و چاپ مکانیزه صورت‌جلسه و گزارش‌های گوناگون مرتبط با آن را نیز می‌توان از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزار جلسات مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه دانست.

اشتراک گذاری :