پرش به محتوای اصلی

نرم افزار بهای تمام شده

لزوم اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتی بر عملکرد در سازمان‌های دولتی موجب شده است که سازمان‌ها برای پیش‌بینی دقیق از بودجه، بهای تمام شده خروجی‌ها، اعم از محصول یا خدمت، به طور دقیق محاسبه کنند. مدیریت تمام مراحل فرآیندهای مرتبط با تهیه قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از مرحله تهیه پیش‌نویس اولیه تا تسویه‌حساب کامل قرارداد موضوع کار نرم افزار «قراردادها» است. ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات این سیستم است. یکی از اهداف این نرم افزار هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها و مدیریت بهینه آنها است.

معرفی نرم افزارهای مالی حسابداری دیدگاه

با امکانات سیستم‌های مالی حسابداری دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

امکانات نرم افزار بهای تمام شده

نکات شاخص نرم افزار بهای تمام شده

اپ‌های موبایلی دیدگاه همراه

در راستای دسترس‌پذیری بیشتر نرم افزار دیدگاه، با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی در هر بخش می‌توان به اطلاعات نرم افزاری خود در حوزه‌های مختلف اتوماسیون، انبار، منابع انسانی و سایر موارد دسترسی داشت.

دانلود اپ موبایل

اپ موبایل انباردار

نرم افزار بهای تمام شده چه مزیت‌هایی دارد؟

منطبق با سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه

  • طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کلیه سازمان‌های دولتی ملزم به اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتی بر عملکرد هستند و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سه عنصر اصلی تشکیل شده که شامل برنامه‌ریزی سالانه، هزینه‌یابی و ارزیابی عملکرد است. برای اینکه سازمان بتواند یک پیش‌بینی دقیق از بودجه مد نظر خود داشته باشد، نیاز دارد تا بهای تمام شده خروجی‌ها (محصول/خدمت) را به طور دقیق محاسبه نماید. امروزه فرآیند هزینه‌یابی معمولاً در سازمان‌ها از روش هزینه‌یابی مبتی بر عملکرد یا ABC صورت می‌پذیرد که در این روش سازمان می‌تواند بهای تمام شده خروجی‌های خود را از طریق محاسبه هزینه‌های فعالیت به دست آورد.

سیستم پویا

  • از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول می‌توان به داینامیک بودن سیستم برای تعریف عناصر تأثیرگذار در محاسبه بهای تمام شده برای هر سازمان اشاره کرد تا در صورت نیاز علاوه بر رسیدن به بهای تمام شده برای فعالیت‌ها، برنامه‌ها و خروجی‌ها، سازمان بتواند بر اساس هر عامل دیگری که مدنظر دارد محاسبه بهای تمام شده داشته باشد.

امکان تعریف محرک‌های هزینه‌ای

  • قابلیت تعریف محرک‌های هزینه‌ای به صورت ساده و ترکیبی و استفاده از آنها در فرمول‌های شرطی به سازمان این امکان را می‌دهد تا بتواند در قالب سناریوهای مختلف، بهای تمام شده یک خروجی را با چند روش محاسبه کند و به دقیق‌ترین روش برای محاسبات خود برسد.

یکپارچگی با سایر نرم افزارهای دیدگاه

از دیگر مزایای این سیستم می‌توان یه یکپارچگی این سیستم با سایر نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری دیدگاه اشاره نمود.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است