نرم‌افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

«نرم‌افزار ارزیابی عملکرد کارکنان» از حوزه نرم‌افزارهای جامع منابع انسانی دیدگاه، امکانات مدیریت عملکرد کارکنان و عوامل کارکردی پرسنل را فراهم می‌کند. این نرم‌افزار از طریق یکپارچگی با دیگر نرم‌افزارهای دیدگاه و همچنین ساختار داینامیک خود قابلیت‌های متنوعی در پوشش‌دهی به انواع متدهای مرسوم در حوزه سنجش عملکرد کارکنان ارائه می‌دهد. در طول یک دوره ارزیابی کامل، پیاده‌سازی چندین روش و دوره ارزیابی براساس ماهیت دپارتمان‌ها امکانپذیر است و در نهایت نتایج کلیه ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا قابل ارسال به نرم‌افزار «حقوق و دستمزد» است.

 

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان از راهکار جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه
Collaboration platform

امکانات سیستم ارزیابی عملکرد

  • تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی
  • تعریف دوره‌های ارزیابی
  • تعریف الگوهای پاسخ به شاخص‌های ارزیابی، به همراه تعین امتیازات گزینه‌ها
  • تعریف و دسته‌بندی شاخص‌های ارزیابی
  • تعریف بسته‌های سوالات با ضریب اهمیت متفاوت
  • تعریف فرم‌های مورد نیاز و متعدد
  • مشاهده پیش‌نمایش فرم‌های ساخته شده، پیش از ارسال آنها
  • تعیین مراحل ارزیابی و ضریب در هر مرحله

امکانات ارزشیابی عملکرد کارکنان

نکات شاخص

ابزار طراحی فرم (Form Designer) و نیز موتور طراحی گردش کار (Workflow Engine) دو قابلیت مهم نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که در سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه مزیت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند. با استفاده از آنها امکان طراحی فرم‌های متنوع برای گروه‌های مختلف از کارکنان سازمان با سطح دسترسی قابل تعریف، فراهم می‌شود. متدولوژی‌های مختلف گردش فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان نیز به همراه امکان طراحی و تحلیل پاسخ‌نامه‌ها مطابق سبک‌های متنوع و شناخته‌ شده در حوزه مدیریت منابع انسانی قابل انجام است.


ارزشیابی عملکرد کارکنان

تجربه استقرار نرم‌افزار ارزیابی عملکرد در پژوهشگاه نیرو

متد خطی ارزیابی عملکرد خطی که در مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی بسیاری ملاک عمل قرار می‌گیرد به دلیل ساختار سازمانی ویژه کارکنان در پژوهشگاه نیرو قابل اجرا نبود. لذا جهت تطابق با نیازمندی‌های ساختار ماتریسی این مجموعه متد ارزشیابی عملکرد 360 درجه از طریق نرم‌افزار ارزیابی عملکرد مجموعه دیدگاه در این سازمان پیاده‌سازی شد و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است