نرم‌افزار حسابداری شرکتی

نرم‌افزار حسابداری شرکتی به نحو پویایی طراحی شده که هرگونه ساختار کدینگ حسابداری مورد نیاز بخش خصوصی را بتوان در آن سیستم پیاده‌سازی کرد و محدودیتی از لحاظ سطوح حساب در جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش خصوصی در این سیستم وجود ندارد.

نرم‌افزار قراردادها
Collaboration platform

امکانات شاخص نرم‌افزار حسابداری شرکتی

  • توانایی پیاده‌سازی هرگونه ساختار کدینگ مورد نیاز
  • مدیریت حسابداری شرکت‌ها و شعب زیر مجموعه
  • امکان تهیه صورت‌های مالی
  • امکان صدور اسناد تسهیم هزینه
  • امکان دریافت سند اتوماتیک از نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه و حتی نرم‌افزارهای خارج از آن
  • امکان کنترل محدوده دسترسی حتی بر روی سند حسابداری

امکانات نرم‌افزار حسابداری شرکتی

مزایای سیستم نرم‌افزار حسابداری شرکتی


نرم‌افزار حسابداری شرکتی با استفاده از امکان صدور اسناد تسهیم هزینه، این مزیت را ایجاد می‌کند که شرکت بتواند فرمول‌های مربوط به تسهیم هزینه‌ها را یکبار در سیستم تعریف کند و به دفعات از آنها در راستای تسهیم هزینه‌ها و رسیدن به بهای تمام شده فعالیت‌ها استفاده نماید. همچنین با استفاده از نوع ارتباطی که نرم‌افزار حسابداری شرکتی با سایر نرم‌افزارها برقرار می‌کند، فعالیت کارشناس مالی از حالت اپراتور به حالت کنترل و تحلیل مالی تغییر می‌کند و بدلیل استفاده از ابزار سند اتوماتیک، مسئولیت دیتا اینتری حذف شده و کارشناسان مالی صرفا تحلیل و کنترل مالی را انجام می‌دهند.


امکانات نرم‌افزار حسابداری شرکتی

کاربرد نرم‌افزار حسابداری شرکتی

کاربر سیستم حسابداری در یک سیستم هوشمند نباید تک‌تک اسناد خود را به صورت دستی در نرم افزار ثبت کند، بلکه از سیستم‌های مرجع باید ثبت اسناد انجام شود و کاربر صرفا کار کنترل و به مفهوم واقعی خودش کارشناسی و نظارت مالی را انجام دهد.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است