پرش به محتوای اصلی

نرم افزار قراردادها

مدیریت تمام مراحل فرآیندهای مرتبط با تهیه قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از مرحله تهیه پیش‌نویس اولیه تا تسویه‌حساب کامل قرارداد موضوع کار نرم افزار «مدیریت قراردادها» است. ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات نرم افزار قراردادنویسی است. یکی از اهداف این نرم‌افزار هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها و مدیریت بهینه آنها است.

معرفی نرم افزارهای مالی حسابداری دیدگاه

با امکانات سیستم‌های مالی حسابداری دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

امکانات نرم افزار قراردادها

نکات شاخص نرم افزار مدیریت قراردادها

اپ‌های موبایلی دیدگاه همراه

در راستای دسترس‌پذیری بیشتر نرم افزار دیدگاه، با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی در هر بخش می‌توان به اطلاعات نرم افزاری خود در حوزه‌های مختلف اتوماسیون، انبار، منابع انسانی و سایر موارد دسترسی داشت.

دانلود اپ موبایل

اپ موبایل انباردار

نرم افزار مدیریت قرارداد چه مزیت‌هایی دارد؟

نرم افزار قراردادها در راستای هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت متمرکز و بهینه آن‌ها مؤثر واقع شده است. همچنین کاهش ریسک خطاهای کنترلی از نتایج استفاده از نرم افزار مدیریت قراردادها در سازمان‌ها خواهد بود. امکان انتقال اطلاعات خدمات مربوط به فهرست بها از طریق فایل Excel و امکان طراحی و تهیه گزارش‌های مختلف با استفاده از ابزار گزارش‌ساز در این نرم افزار مقدور است. هر کاربر می‌تواند گزارش‌های طراحی شده را در فرمت‌هایی نظیر Word ،Excel ،PDF خروجی داشته باشد.

نرم افزارهای راهکار مالی دیدگاه در دانشگاه امیرکبیر

مهندس محسن دخانچی مدیر مالی وقت دانشگاه در زمان پیاده‌سازی سیستم مالی دیدگاه: نرم افزارهای دیدگاه؛ کنترل و نظارت دقیق فرآیندهای مالی دانشگاه امیرکبیر را محقق کرد.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است

با این مطلب بیشتر آشنا شویم

مدیریت تمام مراحل فرآیندهای مرتبط با تهیه قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از مرحله تهیه پیش‌نویس اولیه تا تسویه‌حساب کامل قرارداد موضوع کار نرم افزار مدیریت قرارداد است. ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات نرم افزار قراردادنویسی است. یکی از اهداف این نرم افزار هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها و مدیریت بهینه آنها است. تعریف ساختار گروه‌بندی برای انواع قرارداد، تعریف الگو، تعیین پارامترهای محاسباتی و سطوح دسترسی برای انواع قراردادها سازمان را به سمت مدیریت بهینه و کاهش ریسک خطاهای کنترلی بر روی قراردادها سوق می‌دهد.

نرم افزار مدیریت قراردادها با استفاده از امکان ارتباط با نرم افزار اعتبارات، فرآیندهای مالی مرتبط با یک قرارداد اعم از تعهد قرارداد و همچنین تأمین اعتبار صورت وضعیت، را پشتیبانی می‌کند و در این راستا جهت پوشش‌دهی به فرآیندهای مالی سازمان‌های دولتی کاربردی و مفید است. از سوی دیگر با امکان ارتباط با نرم افزار خزانه‌داری، فرآیندهای مالی مرتبط با یک قرارداد جهت پوشش‌دهی به فرآیندهای بخش خصوصی نیز از طریق این نرم افزار قابل مدیریت است.

نرم افزار قراردادها در راستای هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت متمرکز و بهینه آن‌ها مؤثر واقع شده است. همچنین کاهش ریسک خطاهای کنترلی از نتایج استفاده از این نرم افزار در سازمان‌ها خواهد بود. امکان انتقال اطلاعات خدمات مربوط به فهرست بها از طریق فایل Excel و امکان طراحی و تهیه گزارش‌های مختلف با استفاده از ابزار گزارش‌ساز در این نرم افزار مقدور است. هر کاربر می‌تواند گزارش‌های طراحی شده را در فرمت‌هایی نظیر Word ،Excel ،PDF خروجی داشته باشد.

امکان تعریف الگوی شماره‌گذاری قرارداد با توجه به اندیکاتورهای خاص سازمان، امکان تعریف انواع اسناد اجرایی قرارداد مانند ابلاغیه، الحاقیه و …، امکان تعریف انواع قرارداد درآمدی به صورت ساختار درختی و تعیین دسترسی‌ها و پارامترهای مرتبط با هر نوع قرارداد، امکان تعریف انواع نقش‌های مرتبط با قرارداد مانند مشاور، ناظر، داور، امکان تعریف انواع پرداخت‌های مرتبط با قراردادها مانند پیش‌پرداخت، علی‌الحساب، پرداخت‌های قطعی و …، امکان تعریف انواع هزینه‌های مرتبط با اجرای قرارداد‌ها، امکان تعریف انواع شعب مالیاتی، امکان تعریف انواع بیمه‌نامه‌ها و امکان تعریف شعب بیمه برخی از ویژگی‌ها و امکانات نرم افزار مدیریت قراردادها است.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر