نرم‌افزار قراردادها

مدیریت تمام مراحل فرآیندهای مرتبط با تهیه قراردادهای هزینه‌ای و درآمدی از مرحله تهیه پیش نویس اولیه تا تسویه حساب کامل قرارداد موضوع کار نرم‌افزار «قراردادها» ست. ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات این سیستم است.

نرم افزار قراردادها
Collaboration platform

امکانات شاخص نرم‌افزار قراردادها

  • امکان ثبت قراردادهای مرتبط باهم
  • امکان ثبت قراردادهای مرتبط با پروژه
  • مدیریت تمامی جزئیات مالی مرتبط با قرارداد
  • مدیریت دسترسی بر فیلدهای اطلاعاتی حتی در نسخ چاپی قرارداد
  • امکان ارائه گزارشات نموداری و مقایسه‌ای
  • امکان ارسال یادآور براساس تاریخ‌ اختتام قرارداد، سررسید تضامین و مراحل پرداخت
  • امکان ثبت هزینه‌های مرتبط با قرارداد

امکانات نرم‌افزار قراردادها

مزایای سیستم قراردادها


نرم‌افزار قراردادها با استفاده از امکان ارتباط با سیستم اعتبارات، فرآیندهای مالی مرتبط با یک قرارداد اعم از تعهد قرارداد و همچنین تامین اعتبار صورت وضعیت، را پشتیبانی می‌کند و در این راستا جهت پوشش‌دهی به فرآیندهای مالی سازمان‌های دولتی کاربردی و مفید است. از سوی دیگر با امکان ارتباط با نرم‌افزار خزانه‌داری، فرآیندهای مالی مرتبط با یک قرارداد جهت پوشش‌دهی به فرآیندهای بخش خصوصی نیز از طریق این نرم‌افزار قابل مدیریت است.


امکانات نرم‌افزار قراردادها

تجربه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در استفاده از نرم‌افزار قراردادها

نرم افزار خرید تدارکات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نرم‌افزار قراردادها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت متمرکز و بهینه آن‌ها موثر واقع شده و نیز کاهش ریسک خطاهای کنترلی از نتایج استفاده از نرم‌افزار قراردادها در این سازمان‌‌ است.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است