پرش به محتوای اصلی

نرم افزار بودجه و اعتبارات

نرم افزار بودجه‌‌ریزی و اعتبارات دیدگاه، امکان ثبت عملیات بودجه و اعتبارات سازمان و امکان کنترل انحرافات احتمالی از سقف‌های بودجه‌ای سازمان را فراهم می‌کند و مطابق با نیازها و برنامه‌ریزی ‌های مدیران در سازمان‌های مختلف قابل انعطاف است. با توجه به تفاوت نوع فعالیت سازمان‌ها، فرآیند بودجه‌ریزی و کنترل مانده اعتبارات سازمان‌ها بعضا دارای تفاوت‌های عمده است. مدیریت این تفاوت‌ها نیازمند داشتن ابزاری قوی با انعطاف‌پذیری بالا در ایجاد ساختار بودجه‌ریزی و اعتبارات و همچنین گزارشات مورد نیاز است.

معرفی نرم افزار بودجه و اعتبارات

نرم‌افزار بودجه و اعتبارات یک سیستم داینامیک بوده با تطبیق‌پذیری بالا امکان سیستمی‌سازی فرایندهای مالی و تامین بودجه برای هر بخش سازمان را فراهم می‌کند.

امکانات نرم افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه

درخواست دمو

نکات شاخص نرم افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه

نرم افزار بودجه و اعتبارات چه مزیت‌هایی دارد؟

با استفاده از نوع ارتباطی که نرم افزار حسابداری شرکتی با سایر نرم افزارها برقرار می‌کند، فعالیت کارشناس مالی از حالت اپراتور به حالت کنترل و تحلیل مالی تغییر می‌کند و به دلیل استفاده از ابزار سند اتوماتیک، مسئولیت دیتا اینتری حذف شده و کارشناسان مالی صرفاً تحلیل و کنترل مالی را انجام می‌دهند.
همچنین این نرم افزار مدیریت دسترسی بر روی پایین‌ترین سطح داده‌ها، امنیت اطلاعات را برای افراد و واحدهای مختلف سازمان امکان‌پذیر می‌کند. سایز مزایای نرم‌افزار بودجه و اعتبارات عبارتست از:

  • صرفه جویی در زمان و هزینه: حذف فرآیندهای دستی و زمان‌بر
  • افزایش دقت و راندمان: تضمین صحت و انسجام اطلاعات مالی
  • بهبود تصمیم گیری: ارائه گزارش های دقیق برای تصمیم گیری های آگاهانه
  • کنترل و نظارت دقیق: رصد لحظه ای وضعیت بودجه و اعتبارات
  • افزایش شفافیت و انضباط مالی: ایجاد نظم و انسجام در امور مالی

نرم افزارهای راهکار مالی دیدگاه در دانشگاه امیرکبیر

مهندس محسن دخانچی مدیر مالی وقت دانشگاه در زمان پیاده‌سازی سیستم مالی دیدگاه: نرم افزارهای دیدگاه؛ کنترل و نظارت دقیق فرآیندهای مالی دانشگاه امیرکبیر را محقق کرد.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است

راهنمای جامع نرم افزار بودجه و اعتبارات

نرم افزار بودجه‌‌ریزی و اعتبارات دیدگاه، امکان ثبت عملیات بودجه و اعتبارات سازمان و امکان کنترل انحرافات احتمالی از سقف‌های بودجه‌ای سازمان را فراهم می‌کند و مطابق با نیازها و برنامه‌ریزی ‌های مدیران در سازمان‌های مختلف قابل انعطاف است. با توجه به تفاوت نوع فعالیت سازمان‌ها، فرآیند بودجه‌ریزی و کنترل مانده اعتبارات سازمان‌ها بعضا دارای تفاوت‌های عمده است. مدیریت این تفاوت‌ها نیازمند داشتن ابزاری قوی با انعطاف‌پذیری بالا در ایجاد ساختار بودجه‌ریزی و اعتبارات و همچنین گزارشات مورد نیاز است.

با توجه به تفاوت نوع فعالیت سازمان‌ها، فرآیند بودجه‌ریزی و کنترل مانده اعتبارات سازمان‌ها بعضاً دارای تفاوت‌های عمده است. مدیریت این تفاوت‌ها نیازمند داشتن ابزاری قوی با انعطاف‌پذیری بالا در ایجاد ساختار بودجه‌ریزی و اعتبارات و همچنین گزارشات مورد نیاز است.

نرم افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه این امکان را به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد که بتوانند تنخواه‌های مربوط به عاملین ذیحساب را به سادگی مدیریت کرده و در ادامه فرآیندهای خود با استفاده از امکان صدور سند اتوماتیک، اسناد مربوط به رویدادهای اعتباراتی را به نرم افزار حسابداری به صورت خودکار ارسال کنند.

با استفاده از نوع ارتباطی که نرم افزار حسابداری شرکتی با سایر نرم افزارها برقرار می‌کند، فعالیت کارشناس مالی از حالت اپراتور به حالت کنترل و تحلیل مالی تغییر می‌کند و به دلیل استفاده از ابزار سند اتوماتیک، مسئولیت دیتا اینتری حذف شده و کارشناسان مالی صرفاً تحلیل و کنترل مالی را انجام می‌دهند. همچنین این نرم افزار مدیریت دسترسی بر روی پایین‌ترین سطح داده‌ها، امنیت اطلاعات را برای افراد و واحدهای مختلف سازمان امکان‌پذیر می‌کند.

امکان ایجاد گردش مراحل کارشناسی، تأیید و ثبت فرم‌های پیشنهاد بودجه، امکان تهیه گزارشات با ابزار گزارش‌ساز، با فرمت‌های دلخواه به صورت نامحدود، امکان تهیه گزارش بر اساس عملکرد برنامه و فعالیت به ازای عملیات‌های مختلف و نمایش مانده عملیات‌ها به ازای هر برنامه و فعالیت، امکان تهیه گزارش بر اساس عملکرد طرح و پروژه به ازای عملیات‌های مختلف و نمایش مانده عملیات‌ها به ازای هر طرح و پروژه و امکان تهیه گزارش بر اساس عملکرد فصول هزینه و تملک به ازای عملیات‌های مختلف و نمایش مانده عملیات‌ها به ازای فصول هزینه و تملک تنها برخی از امکانات نرم افزار بوداجه و اعتبارات دیدگاه است.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر