نرم‌افزار جلسات

برگزاری جلسه یکی از متداول‌ترین امور سازمانی است و بخش زیادی از زمان مفید کارکنان در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در جلسات سپری می‌شود. استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهایی که مدیریت بهینه جلسات را ممکن می‌کند، در بهبود عملکرد سازمان‌ها تاثیر ویژه‌ای دارد. نرم‌افزار جلسات از مجموعه اتوماسیون اداری دیدگاه نیز امکانات متنوعی جهت برگزاری موثرتر جلسات در اختیار کاربر می‌گذارد. نسل جدید این نرم‌افزار برپایه ابزارهای تعاملی میان افراد، مدیریت بهینه جلسات را امکان‌پذیر می‌کند و انجام فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات را تسهیل می‌کند.

نرم‌افزار جلسات
Collaboration platform

امکانات نرم‌افزار جلسات

  • ثبت جلسه و ملاقات برای اعضا داخلی و خارج از سازمان و پوشش تمامی مراحل قبل، حین و بعد از برگزاری جلسه
  • ثبت جلسه تکرارشونده به‌صورت روزانه و هفتگی
  • مشخص نمودن نقش‌های دبیر عضو و عضو غیرفعال برای انجام فعالیت‌های مختلف در جلسه و عدم مشاهده اطلاعات محرمانه برای اعضای غیرفعال
  • تعریف نامحدود دعوت‌نامه برای مدعوین خارجی، چاپ و یا ارسال آن از طریق سرویس‌های فکس ایمیل و پیامک دیدگاه
  • ارسال یادآوری دعوت، لغو تغییر زمان و همچنین اعلام حضور و یادآوری قبل از تشکیل جلسه به اعضا جلسه
  • تعریف محل جلسات داخلی و خارجی و انتخاب لوکیشن هر محل بر روی نقشه

امکانات نرم‌افزار جلسات

نکات شاخص

برخورداری از فضای تعاملی در نرم‌افزار جلسات از اولین مراحل هماهنگی تشکیل جلسه، به افراد مدعو اجازه می‌دهد تا درباره موضوع جلسات و افرادی که حضورشان در جلسه مفید است، تبادل نظر کنند. تبادل نظر درباره موضوع جلسه و انتقال مستندات مرتبط بین افراد، از این طریق ممکن خواهد شد. از سوی دیگر نرم‌افزار جلسات وظایف افراد که در تصمیمات جلسه تعیین شده را به صورت اتوماتیک در قالب نرم‌افزار کارها ثبت می‌کند. با استفاده از امکان فعالیت‌ها، لاگ هر فعالیتی در جلسه که کاربر عضو آن است نیز در فهرست مرتبط نگهداری می‌شود.


امکانات نرم‌افزار کارها

تجربه استقرار نرم‌افزار کارها در وزارت نیرو

لوگوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

همزمان با نصب نرم‌افزارهای لجستیک مجموعه دیدگاه در وزارت نیرو، فرآیندهای حوزه انبار و اموال در این وزارت‌خانه مورد بازنگری قرار گرفت و در برخی موارد اصلاحات گسترده‌ای اعمال شد و در نتیجه آن علاوه بر مکانیزه شدن فرآیندها، روال‌های سازمانی این بخش نیز بهبود قابل توجهی یافته است.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است