پرش به محتوای اصلی

نرم افزار درآمد

در بسیاری از سازمان‌های دولتی، به واسطه واریزی‌های متنوع، در برخی موارد با ابهام آنها روبه‌رو می‌شوند؛ این بدان معناست که گاهی واریزی صورت می‌پذیرد که سازمان و علت واریز در هاله‌ای از ابهام است. مدیریت واریزی‌های و نیاز به ثبت اسناد درآمدی سازمان موجب شده است که این موضوع در “نرم افزار درآمد” به عنوان دومین زیرسیستم “نرم افزار بودجه و اعتبارات” بررسی شود. ایجاد شناسه متناسب با الگوهای مدنظر سازمانی و منطبق با دستورالعمل شناسه 30 رقمی بانک مرکزی ایران در “نرم افزار درآمد” تعریف شده است.

 

معرفی نرم افزار درآمد دیدگاه

نرم افزار درآمد دیدگاه، تمامی پرداختی‌ها و واریزی‌های سازمان را مدیریت و شناسه‌هایی متناسب با الگوهای مدنظر سازمانی ایجاد می‌کند.

امکانات نرم افزار درآمد

درخواست دمو

نکات شاخص نرم افزار درآمد

نرم افزار درآمد چه مزیت‌هایی دارد؟

منطبق با سیاست‌های بانک مرکزی

  • طبق اعلام بانک مرکزی شناسه‌ها بایستی به صورت 30 رقمی تعیین شوند. در این رویکرد در نرم ‌افزار درآمدها می‌توان واریزی‌های انجام شده را شناسایی کرد.

ایجاد گزارش‌های متنوع

  • از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول می‌توان به دریافت گزارشات متنوع از حوزه درآمدی اشاره کرد.

یکپارچگی با سایر نرم افزارهای دیدگاه

  • از دیگر مزایای این سیستم می‌توان یه یکپارچگی این سیستم با حقوق و دستمزد، خرید و تدارکات و قراردادها اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است