دیدگاه همراه در 3 سازمان مشتری

دیدگاه

Android

نسخه 2.4.3

نصب

راهنمای نصب

پس از نصب در صورت عدم اجرای برنامه، به بخش “Settings -> Security” رفته و تنظیم “Unknown Sources” را فعال کنید.


تصاویر برنامه


توضیحات

برنامه اصلی از مجموعه برنامه‌های موبایلی دیدگاه که برای استفاده از دیگر برنامه‌های موبایلی آن مورد نیاز است.

امکانات:
– امکان ورود به سیستم دیدگاه
– دریافت و نمایش اعلان‌ها
– لغو و تعویق یادآوری‌ها

* دیدگاه یک نرم‌افزار یکپارچه تحت وب سازمانی است که از آن برای مدیریت فرآیندهای کاری در شرکت‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده از این برنامه موبایلی لازم است که سرور دیدگاه داشته باشید.