انباردار

Android

نسخه 0.13.0

نصب

راهنمای نصب

پس از نصب در صورت عدم اجرای برنامه، به بخش “Settings -> Security” رفته و تنظیم “Unknown Sources” را فعال کنید.


تصاویر برنامه


توضیحات

برنامه موبایل برای انبارگردانی

با انباردار دیدگاه سازمان‌ها می‌توانند فرآیند انبارگردانی کالاهای خود را تسریع کنند.

مهمترین قابلیت های انباردار دیدگاه:

  • انجام عملیات انبارگردانی کالاها به صورت آفلاین
  • اسکن بارکد کالا، علاوه بر وارد کردن دستی شماره
  • نمایش گرافیکی پیشرفت انبارگردانی
  • ثبت موجودی کالاها
  • جستجوی کالا
  • اتصال به دستگاه های جانبی برای خواندن بارکد

توجه: دیدگاه یک نرم افزار یکپارچه تحت وب سازمانی است که از آن برای مدیریت فرآیندهای کاری در شرکت‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده از این برنامه موبایلی لازم است که سرور دیدگاه داشته باشید.

توجه: برای استفاده از این برنامه باید برنامه موبایلی دیدگاه را نصب کرده و به سیستم دیدگاه وارد شده باشید