پیشخوان

iOS

نسخه 2.10.00

نصب

راهنمای نصب

پس از نصب، در صورت عدم اجرای برنامه؛ لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

  1. در آیفون به قسمت Settings > General > Device Management بروید.
  2. گزینه Info Tech Middle East LLC را انتخاب کنید.
  3. گزینه Trust یا Verify را انتخاب کنید.

تصاویر برنامه


توضیحات

برنامه پیشخوان پر استفاده‌ترین عملیات‌های پیشخوان دیدگاه را روی موبایل در اختیار کاربر می‌گذارد.

امکانات:
– مشاهده، درخواست یا تایید مرخصی‌ها
– مشاهده، درخواست یا تایید ماموریت‌ها
– مشاهده گزارشات شخصی و قسمت کاری

* دیدگاه یک نرم‌افزار یکپارچه تحت وب سازمانی است که از آن برای مدیریت فرآیندهای کاری در شرکت‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده از این برنامه موبایلی لازم است که سرور دیدگاه داشته باشید.

** برای استفاده از این برنامه باید برنامه موبایلی دیدگاه را نصب کرده و به سیستم دیدگاه وارد شده باشید.